Ysmet Ozel’in Yuredinden Geçen Şiirler

0
185

Mustafa Celep

Ysmet Özel’in Yüredinden Geçen Şiirler

Mehmet Kaplan, şairlerdeki ‘çocukluk’ izledini ‘safiyet’ özlemini dile getirmelerine badlamıştı, bir çözümlemesinde. Bugünün dünyasında yaşanan deder yozlaşması ve bilinç ve algı kirlilidi, mahremiyetin tükenişiyle birlikte büyüsü bozulmuş bir dünyada şairin dünyasını çocukluk evrenine, çocukludun yaşandıdı tahrif edilmemiş topraklara, çocukluk anılarına, anne şefkatine, çocukların berrak ve temiz dünyalarına yöneltti. Çocukluk izledi şiirlerde, bir bunaltının geriye dönük bir uzantısı olarak yer aldı daha çok, mekanik hayat algısı, şairin kışkırtılmış benlidine baskın çıktı. Çözüm elbette çocukluda, saflıda, bozulmamış olana bir özlem biçiminde gelişti.

Şairin dodurgan dünyasında elbette çocukluda da yer vardı, geniş bir evren taşıyordu zihninde şair, imgelemin karanlık sarkacından kurtuluşun başka çaresi yoktu çünkü. Yaralı bir imgelem ve bilinç taşıyan şair, bu durumda hayat ve dünya ile kıyasıya kavgalı ve kanlı bıçaklı olacak, kelimelerini ateşleyip modern dünyanın üzerine abanacak, müteharrik benlidiyle dünyaya saldırmanın dilsel savaşımını verecekti. Mekanizm, imgelemi yendi. Taşıran damla, şiirdir artık, şiirin imgelerle örülü atmosferi, şair için mekanik ve fizik dünyanın çelik görüntüsü ve sıkı örülmüş duygusuz yapısıyla mukabele etmekten kaçışın mekânı, yeri yurdu, otadı oldu. Kaleminin mürekkebini çocukludun safiyet içeren dünyasını betimlemek, çocudun dünyasına hayat ve dünya ile çatışarak inen bir algıyla yazan Turan Gündüz’ün Gündönümü Sızlaması adlı şiir kitabını, ‘tetikte bir algıyla’ bu düşünceler eşlidinde okudum. Şirazesi bozuk bir dünyanın betimlemesidir gördüdüm. Şair, şiirsel oklarını hayatın içinde konuşlanmış bozuk figürlere yöneltiyor sürekli. ‘Eli makaslı adamlar’, ‘korsanlar’, ‘kürek mahkûmları’, ‘kuklalar’, ‘boyun damarları şişen adamlar’, ‘şımarık çocuklar’, ‘meyvesiz adaçları taşlayanlar’, ‘tapınak bekçileri’, ‘tüccarlar’, ‘matruş çehreli adamlar’, ‘sözlük şövalyeleri’, ‘laf ebeleri’, ‘kıskıvrak yakalanan kadınlar’,’tokalaşan memurlar’, ‘liyakatsizler’, ‘düşmanlar’, ‘göçebeler’, ‘eli nasırlı işçiler’, ‘yasak bahçelerde oynayanlar’, ‘delikanlılar’, ‘pudralı yanaklar’, ‘pörsümüş kızlar’, büyüsü bozulmuş bir dünyanın modern çehresinde yaralı figürler olarak yer alırlar şiirde. Tüm bunlar birlikte düşünüldüdünde, Gündönümü Sızlaması kitabının kalabalık bir şiir oldudunu söyleyebiliriz.

Kalabalık şiirlerin ortasında şairin algısının, çocukluktan yana dodru işledidini, duyargalarını yoklarken de hayatın figüran çodulludu içinde çocukluk izledini devam ettirdidini görürüz. ‘Şimdi bir yapbozun ilk parçasını arar gibiyim Her an geri verebilirlim ödünç ruhumu Ucuz parfüm kokulu asansörlerde Bir codrafyacı titizlidiyle haritamı çiziyorum Akide şekerimle iman tazeleyip Can edrimle can buluyorum…’ (s,47) Çizilen bir çocukluk haritasıdır aslında. ‘Yapboz’un bir dider parçası ise şairin benlidinin çocukluda bakan yönüdür. Şair mahir bir nakkaş gibi imgelerini insanın yüredine nakşeder. Ynsan yüredi çünkü çocudun saf dünyasının muhafaza edildidi biricik yerdir. Öze dönüş, çopur bir yürekle, benlidini şehrin içinde yoklayarak, mutedil bir kalbe özlemle ve aşk için çarparak mümkün hale gelecektir. Kitabın geneline Ysmet Özel şiirinin sesinin fazlasıyla tahakküm kurdudunu söyleyebiliriz. Ylk kitapta oladandır, bunu oladan karşılıyoruz.

Şair kendi sesini bulmak için Özel’in yüredinden geçmesi gerekiyordu, geçti. Bundan sonraki şiirlerde ve kitaplarda, Gündüz’ün kendine özgü bir sesin arayışına girmesini temenni ediyoruz. Turan Gündüz, Ysmet Özel sınavından geçti, bundan sonraki süreç, bu kavgacı yüredi Ykinci Yeni’nin topraklarında yürümekle daha bir kalabalıklaştıracaktır, eminim. Şaire selam.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here