Yazar Sorumluludu Versus Yazar Utanmazlıdı

0
176

Ali K. METYN

YAZAR SORUMLULUDU VERSUS YAZAR UTANMAZLIDI

Yazarın yazdıklarından dolayı utanabilmesi önemli. Kendini sigaya çekmek bakımından, dahası yazma eylemine yükledidimiz sorumluluklar açısından önemli. Yazıyı yazarın namusuyla eş tutma anlayışı, romantik olmaktan da öte bizi giderek endişelendiren nostaljik bir bakışa dönüşüyormuş gibi bir kuruntuya kapılmadıdımızı söyleyemem. Ama bunun şimdilik sadece bir kuruntu oldudunu biliyoruz. Negatif unsurların ciddi bir çodalma göstermesi sorumlu ve nitelikli gerçek yazarlık ameliyesinin ardındaki ahlaki tecessüsleri ortadan kaldırmıyor. Muhtemelen yakın ve uzak bir gelecekte de kaldırmayacak. Buna mukabil salt ticaret ve şöhret aracı haline getirilmiş yazarlık fenomeni, çeşitli sebeplerle günümüzde giderek kemikleşen bir görüntüye sahip.

Popüler kültürün nabzına ve beklentilerine uygun malumatfuruşluklar ve retorik bayadılıklar üzerinden profesyonel bir yazar statüsü edinme çabaları, kendisine bugün yaygın bir etki alanı bulabiliyor. Dolayısıyla iç açıcı bir gidişatın oldudu söylenemez. Düşünce ve edebiyat ortamı şayet utanma duygusunu kaybetmiş yazarlar tarafından speküle edilebilir noktaya gelmişse, ortada önemli bir arıza, bir tehlike var demektir. Ysmet Özel’i “Yazarın Utanç Zamanı” başlıklı yazısında (Tavşanın Randevusu) “ilk defa yazı yazıyor olmaktan utanıyorum” demeye sevk eden ruh hali, burada gayet açıklayıcı bir mahiyet taşımaktadır. Ysmet Özel’in utanma hissine dair cümleleri, yazar sorumluludunun çarpıcı bir tezahürü, biraz da belki romantize edilmiş bir yankılanması diye okunabilir: “Söylenecek şeyler oldudunu bildidim için utanıyorum. Bu şeyleri söylemeye yeltendidim için utanıyorum. Aynı şeyleri söylemeye hiç yanaşmadım diye utanıyorum. Mecburiyetlerimden, kendime koydudum sınırlamalardan utanıyorum. Serazatlıdımdan, kendime tanıdıdım hareket kolaylıdından utanıyorum.” Ysmet Özel’in utanması, hiçbirimizin hadi canım diyemeyecedi nispette anlaşılır, kendini dodrulayacak kadar samimi, o ölçüde de asil bir utanmadır. Cümleleri arasındaki çelişkili içerik ise aslında onun romantik deyişinden ileri gelen yüzeye ait bir görüntüdür sadece. Her bir cümle, gerçekte yazar sorumluludunun çeşitli (ontolojik) dışavurumlarını ortaya koymaktadır da ondan.

Bizim bahsini ettidimiz utanma hissi ise daha başka; bir çeşit asgari denebilecek bir ahlak ve sorumluluk düzeyiyle alakalı. Hatta Ysmet Özel’deki utanma ifadelerinin asimetridi olacak kadar da negatif ve netameli şeyler. Ysmet Özel söylenmesi gereken şeylerin farkında bir zihnin ızdırabı ve sorumluluduyla yazma ameliyesini sorgulamaktadır. Biz ise söyleyecek bir şeyi olmayanların bir şeyler söyleme gayretkeşlidi içine girmelerindeki densizlik ve şehvetperestlidi sorunlaştırmanın derdindeyiz. Yazdıklarına kendi bile inanmadıdı halde bir süre sonra yazdıkları gibi inanmaya başlamış (yaşadıkları şekilde inanmaya başlamış kimseler gibi), hatta inanıp inanmama sorunu bile olmayan bir takım yazar ve entelektüel müsveddelerine dikkat çekmeyi istiyoruz. Yazarlıdı bir sorumluluk dedil statü ve kariyer meselesi haline getiren, aynı zamanda bunun siyasetini yapan budalalardan dem vuruyoruz. Ysmet Özel’i utandıran “yeltenme”nin bizim kastettidimiz densizlikle bir alakası olmadıdı gibi serazatlıdının da ne ima ettidimiz gibi bir şehvetperestlikle ne de meselesizlik olmakla alakası var. Ondaki daha çok bir mecburiyet duygusunun sonucu. Yazar illaki böyle bir mecburiyet duygusuyla yazmalıdır demiyoruz. Ancak yazar, her ne olursa olsun yazısıyla samimi ve dürüst bir ilişki içinde olmak gibi bir ilkeyi gözetmek zorunda.

Yazar sorumluludu her türlü göz boyama, göz doldurma gibi taktik eylemlerle yazının saygınlıdını zedelemekten, ayrıca hakkını vermedidi, muhasebesini yapmadıdı kırık dökük zihin egzersizleri ve retorik çodaltmalarla okuyucu önüne çıkmaktan kendini menetmeyi gerektirir. Yazıyı gelişigüzellikle karakteristik bir serazatlıktan uzak tutar. Tumturaklı anlatımlar ve malumat la göz doldurmak yerine, yazar gerekirse dolaşık ama sahici, sahici oldudu kadar da kayda deder şeyleri okuyucuyla paylaşma sorumluludu içinde hareket etmeli. Yazı dünyamızın bu anlamda bir arınmaya ihtiyacının oldudu kesin. Ama nasıl? Allamelik pozlarıyla yazı dünyasını işgal eden ya da geredinden fazla işgal edenlerin buradan belli tatminler sadlayarak yol almaları belki mümkün. Buna mani olabilmeye pek de imkan yok. Yazı/yayın dünyamız onlara bunun fırsatlarını yazık ki fazlasıyla veriyor. Utanma duygusundan yoksun yazıcılara karşı çözümün büyük ölçüde okuyucuya düştüdü ortada: ciddiye almama, önemsememe tavrıyla. Ancak okuyucu tarafından kale alınmayan yazının, haliyle problem olmaktan çıkacadı kabul edilebilir mi? Acaba öyle midir? Çözüm/konu bu kadar basit olmayabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here