www.elestirihaber.com Haber Kriterleri Nelerdir?

0
1257
www.elestirihaber.com Kültür-Sanat-Edebiyat

www.elestirihaber.com

Haber Kriterleri, Öneriler, Teklifler

-Sitemiz edebiyat ve eleştiri ağırlıklı bir kültür sanat haber portalıdır. 30 kategorisi, genç-yetişkin, kaliteye namzet, niteliğe aşina yazar kadrosuyla sanal dünyada yazınsal etkinliğini sürdürmektedir.

Bu kategorilerin her biri için yazı ve haber iletmek, yazarlarımızın iradi tutumları doğrultusundadır. Dileyen yazar dilediği kategoride yazabilir.

Biz de daha zihin açıcı olması açısından site içinde yer alan kategorilere ne tür ve ne tarz haber- yazılar iletilebilir, sorusuna açıklık getirmek için kendi kültür – sanat algımız çerçevesinde belli bazı kriterler oluşturduk.

İsteyen yazar veya okur bu kriterlere ve önerilere göre yazılarını sınırlı-sınırsız uzunlukta dilediğince yazıp bize, poetikhaber@gmail.com gönderebilir.

Eleştiri Haber yazar ailesine katılmak isteyen okuryazarlarımızın bu kriterleri dikkatlice okumalarını öneririz.

Yazarlarımızdan asgari zaman zarfı ve miktar olarak en az ayda 1 yazı göndermelerini talep ediyoruz.

Yazılar Word dosyası şeklinde ve 3 görsel (jpeg) ile birlikte gönderilir.

Sitemiz yazıların gönderilmesi hususunda istikrara önem verir.

DUYURULAR- HABER: -Yeni çıkan edebiyat ve düşünce kitap, dergi ve fanzinlerin tanıtım bültenlerinin yayınlanması,

-Dileyen özgün haber diliyle bu yeni yayınları haber konusu ve metin haline getirebilir.

ŞİİR ATLASI -Şiirlerini yayınlamak isteyen şair ve şair adaylarının metinleri, beğenilerimizin ölçülerine vurularak bu kategoride yayınlanır,

HİKÂYE HABER: –Yeni çıkan hikâye dergisi (tür dergisi) ve kitapların tanıtım bültenlerinin yayınlanması,

-Dileyen özgün haber diliyle bu yeni yayınları haber konusu ve metin haline getirebilir.

 

HİKÂYE ATLASI -Hikâyelerini yayınlamak isteyen hikâye ve hikâyeci adaylarının metinleri, beğenilerimizin ölçülerine vurularak bu kategoride yayınlanır,

ROMAN HABER: -Yeni çıkan roman dergisi (tür dergisi) ve kitapların tanıtım bültenlerinin yayınlanması,

-Dileyen özgün haber diliyle bu yeni yayınları haber konusu ve metni haline getirebilir.

SÖYLEŞİ: -Önemsediğiniz bir edebiyatçı yazar ve kültür adamıyla karşılıklı konuşmaya dayalı sohbet-söyleşilerin yayınlanması,

-Kayıt mümkün olmuyorsa internet üzerinden Word dosyası hazırlayarak söz konusu yazara sorular yöneltebilirsiniz,

-Ortak ve karşıt edebiyat anlayışına sahip yazar arkadaşlarınızla edebiyat ve düşüncenin temel konularını ve meselelerini içeren karşılıklı saygı çerçevesinde çevrimiçi sohbetler yapıp metin halinde bize gönderebilirsiniz,

-Tek bir konu ve mesele etrafında nehir söyleşiler yapabilir veyahut edebiyat ve düşünceyi ilgilendiren konularda farklı soruşturma soruları hazırlayabilirsiniz,

-Dergi ve yayınevi veya site editörleriyle yayın politikalarına dair söyleşiler yapılabilir,

POETİK KÜLTÜR: -Farklı edebiyat anlayışına mensup şair ve hikâyecilerin görüşlerinin yazı formatında paylaşıldığı kategoridir,

-Bu kategoride Poetika’ya ilişkin her anlayışı ve şiir görüşünü ameliyat masasına yatırabilir, sorgulayabilirsiniz.

ELEŞTİRİ: -Eski-Yeni birçok şiir kitabının veya dergilerin eleştirisinin, değinilerinin yapıldığı bölüm.

-Dileyen kendi belirlediği bir şiir kitabı hakkında enine boyuna bir çözümleme metni yazabileceği gibi bir edebiyat dergisinde tek bir şiiri merkeze alan eleştirel değinilerde de bulunabilir veya bir derginin bütün yazılarını ince bir tahlile tabi tutabilir veyahut matbuatta yayınladığı bir eleştiri yazısını eğer istiyorsa sanal dünyada da okuyucu önüne çıkarabilir,

TERCÜME: -İngilizce-Arapça-Farsça-Osmanlıca

-Türkçeden yabancı bir dile tercüme edilmiş şiir, hikâye ve poetik metinler yayınlanabileceği gibi farklı dillerden Türk okuyucu ile mutlaka tanışmasını istediğiniz ve Türk kültür ve edebiyatına katkısı olabileceğini düşündüğünüz bir edebi düşünsel metni dilimize kazandırabilir, günümüz Türkçesiyle yazılan bir metni Osmanlıca bir metin şekline dönüştürebilir, Osmanlıca bir metni günümüz Türkçesine aktarabilirsiniz.

-Bu kategoride çeviri sorunlarını tartışabilir, ortak çeviriler yapabilir, deneysel çeviri metinleri yazabilirsiniz,

-Yine bu kategoride Eleştiri Haber’deki bir şiir veya metni farklı dillere aktarabilir, bu dillerde yayınlanmış etkinlik veya dergi haberlerini metnin aslıyla birlikte metin halinde adresimize gönderebilirsiniz.

POETİK ALINTI-İKTİBAS: -Farklı mecralarda yayınlanmış, Eleştiri Haber okurunun da okumasını istediğiniz bir edebi-düşünsel metni kaynak göstermek kaydıyla sitemize gönderebilirsiniz,

-Okuduğunuz bir dergideki şiirlerin kendi beğeninize uygun kısımlarını metnin adıyla birlikte, alıntılar şeklinde sitemize göndermeniz de mümkündür,

-Bu bir söyleşiden olabileceği gibi poetik-kuramsal bir metinden veya bir düşünce yazısından da olabilir,

ESKİMEZ KİTAP: -Yıllar geçse de eskimeyen klasikler olabileceği gibi yakın geçmişte yayınlanmış kült kitaplar hakkında da niçin eskimediğine dair vurguyu da içeren değini veya makalelerin yayınlandığı-yayınlanacağı bölüm,

-Bunlar rehber ve hayat kılavuzu Kitabımız Kur’ân-ı Kerim ve hadis kitapları, bir tasavvuf büyüğünün eseri veya bir divan şairi edibin divanı da olabilir.

ESKİMEZ DERGİ: -Türk edebiyatının önceki dönemlerinde yayınlanmış eski bir dergiyi tanıtan telif veya iktibas metinlerin yayınlandığı bölüm.

-Bunun yanında günümüz dergilerini de aynı anlayışla yani o dergiyi eskimez kılan niteliklerini de serimleyerek site arşivine katkı sunabilirsiniz,

GELENEĞİN İZİNDE: -Geleneksel ve modern sanatlar üzerine tanıtım, değini ve değerlendirmelerin yayınlandığı-yayınlanacağı bölüm,

-Bu bölümde resim ve diğer el sanatlarına dair teknik-biçimsel, içeriğe dair konuları tartışabilir, kuramsal metinler yazabilirsiniz,

-Resim sergisi metinlerini-haberlerini gönderebileceğiniz gibi bu sergiye dair izlenimlerinizden müteşekkil yazılarınızı da bizimle paylaşabilir, ülkemizdeki veya farklı ülkelerdeki resim sergilerinden ve sanat galerilerinden Eleştiri Haber okurunu haberdar edebilirsiniz,

HAYATIN ORTASI: -Hayatın ortasından seslenen tarafıyla kamuya kapılarını fazlasıyla açan bir bölüm.

-Bu bölümde kaliteli olduğuna inandığınız denemelerinizi, farklı deneysel arayışlar içeren üslup çalışmalarınızı bu bölümde pekâlâ yayınlayabiliriz,

-Hayatınızın duyarlığınızı ve imgeleminizi etkileyen yönlerini-olaylarını yazabilir, hayatınızda belirleyici olmuş kişi veya mekânlar üzerine edebi kaygılarla kaleme alınmış denemetik metinler gönderebilirsiniz,

POETİK ETKİNLİK: -Eleştiri Haber Muhabirlerinin yetişmesine imkân sağlayan bir bölüm,

-Merkez veya taşrada, bulunduğunuz il veya ilçedeki bir kültürel-sanatsal etkinliğin icra edilişinden, izlenimlerinizden, notlarınızdan oluşmuş metinlerinizi mesela bir konferans, panel ve seminer haberlerini, etkinlikte serdedilen fikirlere katılıp katılmadığınızın yorumlarını da içeren metinlerinizi bize gönderebilirsiniz.

-Metinleriniz bir imza günü izlenimlerinden oluşabileceği gibi çok boyutlu bir panel notlarını da içerebilir.

-Dilerseniz izlenimleriniz iki kapak arasına girebilecek boyutta ve nitelikte oylumlu bir yazı veya öznel bir deneme formatında olabilir,

-Fuar izlenimlerinizi de aynı nesnel veya öznel kaygılarla kaleme alıp bize görselleriyle birlikte gönderebilirsiniz,

AÇIK MEKTUP: -Kişiselliğe kapılarını belli sınırlar dâhilinde açan bir bölüm.

-Mektup konusunda saygı çerçevesinde hareket edilmesini öneriyoruz,

-Bilinen veya bilinmeyen birçok şair-yazar-hikâyeciye fikirlerinin ve eserlerinin önemine veya katılmadığınız hususlarına dair açık mektuplar yazabilir, böylelikle söz konusu yazarın zihin ve algı dünyasında bir özeleştiriye neden olabilir veyahut ona olan saygınızın pekişmesine vesile olabilirsiniz,

-Hakaret içeren mektuplar değilse de fikir içeren-sorgulayan-tartışan, esaslı bir mesele etrafında dönen mektuplar bekliyoruz,

MEDYADA E-HABER: -Gazete, dergi, internet ve sosyal medyada Eleştiri Haber’i konu edinen-tanıtan yazıları kaynak göstermek kaydıyla yayınlıyoruz,

-Haberdar olamadığımız, Eleştiri Haber’i ilgilendiren haber-yazıları link veya metin halinde bize gönderebilirsiniz,

POETİK DRAMA-TİYATRO-SİNEMA-MÜZİK: -Türk ve Dünya sineması ve tiyatrosuna dair yazıların yer aldığı bir bölüm,

-Bu bölümde izlediğiniz filmler hakkında yazılarınızı yayınlayabileceğiniz gibi sinema kitapları, sinema teorisi, sinema eleştirmenleri, yönetmenler ve oyuncularla yapılmış söyleşilerin de yer aldığı metinler hazırlayıp bize gönderebilirsiniz,

-Bu bölümde vizyondaki son filmler ve tanıtım bültenleri veya sinema dergileri hakkında izlenimlerinizden oluşan metinler de yayınlanabilir,

-Bu bölümde Türk ve Dünya tiyatrosu hakkında belli başlı yapıtlar üzerinden şekillenen metinler yayınlanabilir, tiyatro matinelerine dair tanıtım bülteni ve görsellerin yanında, tiyatrocular, oyun yazarları ve tiyatro eleştirmenleriyle yapılmış söyleşilere de yer verilebilir,

-Söylediğimiz hususlar müzik alanı için de aynı teklifler ve önerilerle geçerlidir,

-Bu bölümde şiirsel sinema anlayışının yanında farklı sinema anlayışına yönelik konuların tartışıldığı metinlerin yer alması pekâlâ mümkündür,

BİR HİKÂYEDEN: -Yalnızca hikâye eleştirisine tahsis edilmiş bir bölüm.

-Bu, tek bir hikâye tahlilini içeren bir yazı olabileceği gibi eski-yeni birden fazla hikâye kitabı üzerine tek tek kaleme alınmış eleştirel metinlerden de oluşabilir,

-Bu bölümde hikâyecilerle söyleşiler yapabilir, hikâye sorunlarını tartışabilirsiniz,

PORTRE TEMRİNLERİ: -Türk ve Batı düşüncesinde etkili olmuş düşünce adamaları ve eserleri üzerine yazıların oluşturduğu bir bölüm.

-Düşünce alanında geçmişte veya bugün önemli denebilecek eserler inşa etmiş fikir savaşçılarının nabzının duyurulduğu bir bölüm.

-Fikir adamlarının eserlerini konu edinen yazıların yanında hayat hikâyelerine dair metinler de yazarak Eleştiri Haber’in düşünce –portre boyutuna katkı sunabilirsiniz,

DÜŞÜNCE: -Sosyolojik düşünceye dair meselelerin tartışıldığı bir bölüm,

-Türk ve Batı sosyolojisini tartışan eserlerin incelendiği, meselelerin konuşulduğu analitik bir bölüm.

-Bu bölümde milli ve manevi hissiyatımıza dair kaygılarımızı yedeğimizde taşıyarak bireyi ve toplumu ilgilendiren, bireyin ve toplumun selameti ve sıhhati için gayret sarf eden birçok düşünce metni ve düşünce konuları belli hakkaniyet sınırları çerçevesinde tartışılabilir, böylelikle düşüncenin nabzının duyulur-görülür-hissedilir olmasına ciddi katkılar sunulabilir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar diler, verimli-üretken bir yazı hayatı temenni ederiz…

 

Mustafa Nurullah Celep

Eleştiri Haber Genel Yayın Yönetmeni

[17.04.2018]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.