Ümmeti gözeten sorumlu bir bilinç: ‘Kalbin Duası’ Üzerine

0
1472

Mustafa Nurullah Celep

ÜMMETİ GÖZETEN SORUMLU BİR BİLİNÇ:

KALBİN DUASI’ ÜZERİNE

Türk edebiyatı kamusunda uzun yıllar deneme türüne ‘ikinci sınıf’ tür muamelesi yapıldı. Çok bilinen bir deyişle ‘‘edebiyatın öksüz çocuğu’’ bakışıyla görüldü deneme ve denemeciler. Buna sebep, deneme türünün, doğası gereği öznel-izlenimci taraflarının olduğu gerçeğinin yanında yine doğasından kaynaklı ‘iddiasız’ bir tür oluşu da bu yazış biçeminin gerilere atılmasında etkili oldu. En nihayetinde ‘makale’ gibi bol alıntılar ve dipnotlarla bir şeyi, bir düşünceyi ispat etmek zorunda değildi deneme yazarı. Gönlünün rüzgârına kapılmış bir ruh ve zihin haliyle konu ve eser hakkında dilediğini, diline, kalemine döküldüğü kadarıyla hasbelkader var olan bir yazar profilidir denemeci. Elbette Türkiye ahval ve şeraitinde… Bize göre Ataç’tan bugüne, örneğin Ali Çolak, Nazan Bekiroğlu ve Hüseyin Kaya’ya kadar uzanan denemeciler kuşağında belirgin farklılıklar olmalı.  Biz bu yazı vesilesiyle deneme yazarlarının, deneme türünde kalem oynatan ehl-i kalem ve ehl-i kelamın kuşaktaşları arasında, halefler ve selefler topluluğunu, bu denemeciler topluluğunun birbiriyle olan farklılıklarını, ayrışan yönlerini ortaya koyacak temel iki ölçüt belirliyoruz:

  1. Meselesi olan deneme anlayışı ile,
  2. Üslup kaygısı gözetilerek oluşturulmuş deyiş biçimleriyle beliren deneme anlayışı, anlatım tarzı veya özge dil tutumu.

Diğer türlü deneme yazınının çoğulluğu içinde, farksızlığın ve benzerliğin cangılında, kabaca hatlarıyla bu iki temel ölçütü esas almayan bir deneme yazarını diğerlerinin yanında fark etmemiz mümkün hale gelmeyecektir.

İşte Selvigül Kandoğmuş Şahin’i, bize göre bu iki temel ölçüt içinde daha çok ‘mesele taşıyıcı’ yönler içeren denemeciler kuşağından görmemiz pekâlâ mümkündür.

Peki, Şahin’in denemeler kaleme alan bir yazar olması dolayısıyla temel meseleleri nelerdir?

Kalbin Duası (1), Selvigül Kandoğmuş Şahin’in Okur Kitaplığı’ndan çıkan 4. deneme toplamı.  Bir önceki deneme kitabına dair yazımızda Şahin’in meselelerine değinmiştik. (2) Öyleyse Kalbin Duası’nın diğerlerinden farkı nedir?

Dua makamında yazılar

Kalbin Duası’nın diğer deneme kitaplarından en belirgin farkı, dua, nida ve yakarış halinin içtenlikle ağırlıkla dile geldiği metinlerden oluşmasıdır. Selvigül Kandoğmuş Şahin samimi ve sorumlu bir yazar. Kalbin Duası da bu samimiyetin ve sorumluluk bilincinin doğal ve yapaylıktan uzak bir yansıması oluyor.

‘‘Yazının kader ve yazgı olduğu demlerde, yazının şifa ve merhem olduğu duraklarda okura selam olsun’’ (s.17)

‘‘Şehitlerimizi rahmetle anıyorum.  Milletçe gazamız mübarek olsun. Rabbim şerlilerin, hainlerin, vatana ihanet eden tüm kin çetelerinin şerrinden halkımız korusun. Yani, aydınlık başlangıçlar için insanımıza güç versin. Hainlerin oyunlarını bertaraf eylesin Rabbim.’’ (s.28)

Ümmeti gözeten sorumlu bir bilinç

Şahin’in dua ile bilinçlenmiş bir kalemi var. Bu zihin halinin sorumlulukla yüklü olduğunu da ayrıca ifade etmek gerekiyor. Kalemini İslam Coğrafyasının kanayan yaralarına, savaşlarına, kıyımlarına, gözyaşları ve zulümlerine yönelterek dua ve bilinçle yükümlü kılıyor Şahin. Bu kalem, yazıyı da edebiyatı da bir dava olarak bilmiş/belirlemiş bir ruh hali ve bilinç yükümüyle deneyimliyor. Bir anlamda Şahin, millete ve ümmete olan borcunu dua serinliği ve derinliğince ödemiş oluyor.

Şurası kesin ve sarih bir gerçektir ki Selvigül Kandoğmuş Şahin, nadirattan bir yazardır. Bununla ne demek istiyorum? Kitabının yazı başlıklarından da anlaşılacağı üzere Şahin, 90’lı yılların ikliminde bir yazarın ruh haliyle yazıyor. Bu yazınsal iklimde, sorumluluk ve hassasiyet yüklü Müslüman Yazarlar Topluluğu içinde, içtenlikli bilinci ve bir dava ‘şuuru’yla yazdığı için nadir bir yazardır Şahin. Hakeza bugün çoğu yazarında tanık olduğumuz üzere, onda yazı başlıklarından metinlerin genel atmosferine dek yapay ve havai bir ilginçlik kaygısı gözetmediğine tanıklık ederiz. Duyargalarını dışındaki dünyaya, Müslüman topraklara yöneltmiş ciddi bir yazar kimliği ile yazılarını kaleme alan bir bilinçten bahsediyoruz. Bu ise bugünün genç yazarlar topluluğuna çok şeyler hatırlatsa gerektir. Bugünün genç yazın erlerinin Şahin’in kaleminden öğreneceği şeyler vardır.

Bunlardan ilki ciddiyet, ikincisi samimiyettir.

Üçüncüsü ve en önemlisi sorumluluk bilincidir.

Dördüncüsü ve hepsinden önemlisi doğallık ve numara yapmamaktır.

Beşincisi ve hepsini kapsayan olarak, kapsayıcı-kuşatıcı olmak ve düşmanlık beslememektir.

Yedincisi ve temel yazınsal tutum ve yazar tavrı olarak belirleyebileceğimiz vicdanlı olmak, duyarlı ve tüm Müslüman Coğrafyaları kuşatan bir adalet isteğidir.

Müslüman Sanatçılar Kuşağından…

Bugünün ‘yazı genç’lerinin yapay benlik kasıntılarını gözlemlediğimiz bir yazınsal güzergâhta, yukarıda ifade ettiğimiz nitelikler Şahin’e nadir bir yazar şahsiyeti kimliği kazandırır.

Yine bugünün ‘yazı genç’lerinin şişkin ve kinli egolarıyla twitter sahnelerinde türlü hallere, rollere ve trollere büründüğü bu postmodern köhne/kağşamış zamanlarda Şahin’in içtenlikli yazar profili, dersler çıkartılması, örnek alınması gereken/ders alınası nice özellikler, güzellikler, nitelikler taşır. İşte bu niteliklerin somut bir örnekliği de Kalbin Duası adlı denemeler toplamıdır.

Şahin’in kalemi Sıratımüstakim’den, Sebilürreşad, Büyük Doğu, Diriliş,  Mavera ve Yediiklim’e dek uzanan yazar kuşağını anımsatıyor bize. Mehmet Akif’ten Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Ali Haydar Haksal’a ulaşan edebiyatçılar topluluğunun bir çizgisini temsil ediyor Şahin de. Sorumluluk bilinciyle yüklü Müslüman Yazarlar Topluluğundan bir yazar da Selvigül Kandoğmuş Şahin’dir. Kalbin Duası hem içeriği hem de meseleleri itibariyle bu çizginin en belirgin kanıtıdır. Şahin, yüreğin en dip köşelerine dek uzanan içtenlikli duaları ve incelikli metinleriyle geleceğe kalmaya namzet bir eser ortaya koymuştur. Salt Kalbin Duası bile Şahin’in, Müslüman Sanatçılar Kuşağının anıtsal binasına yeni bir taş, yeni bir eser eklemesine yetmiştir.

Her kitap bir zihin yeşermesi, yeni atılmış bir bilinç tohumudur. Kalbin Duası, nida yüklü yankılanması, geleceğe ve gönüllere uzanan alın yazısıyla hayatlarımızda ‘dirilişten bir soluk’ eşliğinde bir meşale gibi yanmaya devam edecektir…

İyilikle…

———–

  1. Selvigül Kandoğmuş Şahin, Kalbin Duası, Okur Kitaplığı, Ekim 2016, İst.
  2. Mustafa Nurullah Celep, Poetik Haber, ‘‘Selvigül Kandoğmuş Şahin’in Meseleleri’’, son erişim tarihi: 06.03.17.

[ Poetik Haber, 06.03.17 ]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.