TEMRİN İKİ AYLIK EDEBİYAT DERGİSİNİN (KASIM – ARALIK 2018) 92. SAYISI ÇIKTI

0
238

TEMRİN İKİ AYLIK EDEBİYAT DERGİSİ KASIM – ARALIK 2018 BÜLTENİ

SAYI: 92

ISSN: 1308-3244

BARKOT: 9771308324006-92

FİYATI: 15 TL

SAYFA SAYISI: 60

EBAD: 23X22 cm

Temrin, 92.sayısında 19.yüzyıl İslam dünyasının büyük bir şahsiyeti için hazırladığı dosya sunumuyla okurlarına ulaşıyor. Meşhur Tatar maarifçisi, felsefeci, tarihçi, din âlimi, eğitimci, arkeolog, etnoğraf ve doğu bilimci Şehabeddin Mercanî’nin 2018 yılı itibariyle doğumunun 200. yılının idraki dolayısıyla arşivlik bir çalışma hazırlanmış. Ansiklopedi yazarlığının yanı sıra tarih, felsefe, filoloji, arkeoloji, numizmatik, etnoğrafya, coğrafya, halk edebiyatı alanlarında otuzdan fazla eser veren Şehabeddin Mercanî hakkındaki kapsamlı yazı ve incelemeler içerikte şu sıralamayla yer almışlar.

Şehabeddin Mercanî’nin “Buhara’dan Dönmesi ve Yol Hatıraları” başlıklı yazıyı Şeher Şeref kaleme almış. Linar Zakirov, “Tatar maarifçisi Şehabeddin Mercanî” adlı yazısıyla üstadın eğitimci kişiliğini işlemiş. N. Asılkayeva, “Tatarların Paha Biçilmez Âlimi” yazısıyla Mercani’nin ilimdeki önemli yerini etkili bir anlatımla dile getirmiş.

Raif Merdanov ve Şeher Şeref; Şehabeddin Mercani’nin zengin kütüphanesi üzerine farklı görüş açıları ve önemli tespitler içeren iki ayrı yazıyla katkıda bulunmuşlar. 1889 yılında vefat eden Şehabeddin Mercani’nin edebî istirahatgâhı üzerine sunulan tarihî ve ilmî ayrıntıları da Rızaeddin Fahreddin’in “Şehabettin Mercani’nin Kabri” adlı yazısında okuyabilirsiniz.

Yazıların dilimize çevirisini Ömer Küçükmehmetoğlu üstlenmiş.

Bu sayıda ayrıca, Cefer Cabbarlı, “Dilara”, Malik Otarbayev, “Martı Masalı” adlı öyküleriyle; Serpil Tuncer, “Yaşamla ve Ölümle Hesaplaşmak İçin Yazan Bir Kalem: Tezer Özlü” denemesiyle, Alper Kaya ise “Fantazya, Derin Bir Umman” başlıklı kitap tanıtım yazısıyla bu sayımızda yer alan yazarlar olmuşlar.

Şeref Yılmaz, “Aslan Guliyev’den Mektup” başlıklı aktüel metninde, Çağdaş Azerbaycan edebiyatının bu güçlü yazarından aldığı mektuptan hareketle, edebiyat ve eleştiri alanlarında öne çıkan görüş ve tespitlerini kaleme almış.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.