Sosyoloji´de cumle kapısı: Sosyologca

0
885

Mustafa CELEP

SOSYOLOJY´DE CÜMLE KAPISI: SOSYOLOGCA

Ystanbul Sosyoloji’den Ertan Edribel ve Ufuk Özcan Hocalarla Fayrap’ta kendileriyle yapılan söyleşi dolayısıyla aşina oldum. Öncesinde Baykan Sezer ve Dodan Ergun’dan haberim yoktu, Kurtuluş Kayalı Hocayla da Fayrap’ın üzerinde önemle durması ve dikkat kesbetmesi dışında düşünce olarak beslenme noktasında bir yakınlıdım olmadı. Batı Sosyolojisi aktarmacılıdı yapan mesela bir anti-türk Ferhat Kentel yanında, yukarıda saydıdım, işaret etmeye çalıştıdım düşünce işçilerini Yerlilik vurgusu ve iddiası ve ‘bizim meseleleri’ konuşuyor oluşlarıyla daha tercihe şayan bulurum. Hayata ve topluma yakın gördüdüm bu düşünce emekçilerine ve Türk toplumundaki din faktörüne komplekssiz yaklaşımlarına, Batı yanlısı/Batı’ya eleştirel perspektiften bakmayan, halkın deder ve anlam dünyasından uzak diderlerinin karşısında artı bir deder olarak bakarım. Bu dederlerin ayırt edici nitelikleri Türk toplumunun sorunlarını bura’dan, bu toprakları eksen alarak konuşmaları ve tartışmalarıdır. Düşünce dizgelerinin Yerlilik iddiasıyla biçimlenmiş olması, bir dider ayırt edici niteliklerden.

Baykan Sezer’in Sosyoloji’yi Tarih disipliniyle birlikte düşünmesi var bir de. Türk toplumunun bugününü ve bu gün geldidi aşamayı, temel problemleri o toplumun yaşadıdı tarihsel serüvenle birlikte düşünmesi var. Yerlilik savunusuyla Batı Sosyoloji kuramlarını da göz önüne alarak, ama kendi sözünü söyleme iddiasıyla çıkan Sosyologca Akademi, Ertan Edribel ve Ufuk Özcan yönetiminde bir ekip ruhuyla ortak bir çalışma olarak 6 Aylık fasılalarla bugün 4.sayısına erişmiş durumda. Bende ‘Uygarlık Krizi’ dosyasıyla yayınlanmış ilk sayısı mevcut. Sosyologca, Türk toplum düşüncesi üzerine kafa yoran, sosyolojiye yerli bir açılım getirme iddiasıyla yola çıkan derinlikli bir toplam.

Dodu-Batı sorunu, Türk modernleşmesi, Batı Medeniyeti, kültür ve medeniyet kavramı, gündelik hayat, yerli düşünürler vb. konular sosyoloji disiplini içersinde bilimsel, tahlilci bir yaklaşım ve buradan konuşan bir sosyolog edası ve bakış açısıyla ele alınıp tartışılıyor. Sosyologca, kendi içinde bölümlere ayrılmış: ‘Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları’, adırlıklı olarak derginin çıkış gerekçesi, Kemal Tahir’in tarih ve edebiyat anlayışı merkezi bir yer tutmuş, ‘Sosyolojide yöntem ve Uygulama: Uygarlık Krizi?’, ‘Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları’, ‘Türkiye’de ve Dünya’da Sosyoloji’, ‘Şehir Sosyolojisi: Şehrin Halleri ve Mekanları’, ‘Kültür Sanat Sosyolojisi’ bölümleriyle dergideki akademik donukluk kırılmaya, genç sosyologlarla dergiye canlılık ve tazelik sadlanmaya çalışılmış. Sosyologca, titiz, eleştirel, derinlikli, emek-yodun bir dergi. Elitist ve küçümsemeci bir bakıştan uzak, aramızda yaşayan düşünürlerin dergisi, aramızda yani sokakta veya caddede, ve yol boyunca ufkumuzu genişletme ve sorunlarımıza çözüm bulma arayışında olan bizden birileri. Toplumu ve toplum gerçedini tarihsel birikimiyle birlikte düşünen bir dergi olarak Sosyologca Akademi, sosyolojiye yerli, sorgulayıcı ve farklı bir bakış getirme arayışıyla varlıdını biçimlendiriyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.