Eleştiri Haber niçin var?

0
1237
www.elestirihaber.com Kültür-Sanat-Edebiyat

ELEŞTİRİ HABER BİLİŞİM MANİFESTOSU

1. www.elestirihaber.com  bir kültür-sanat-haber sitesidir. Eleştiri Haber, Türkiye’de şiiri merkeze alarak kuşatıcı/kucaklayıcı bir biçimde kültür haberciliği yapan internet sitelerinin cansızlığı/hareketsizliği karşısında bir atılım ihtiyacından doğmuştur.

2. Eleştiri Haber, internet yayıncılığında bireysel bir girişimdir. Özlemini duyduğu şey, katılımcı bir anlayışla bu girişimin çok yönlü bir bakış açısını yedeğine alarak kültür haberciliğinde çoksesliliği sağlamak, sanat bağlamında ortak noktalarda buluşmak, ortak sesi sahiplenilebilir bir nitelikle görünür kılmaktır.

3. Eleştiri Haber, polemikler hususunda düzey esasına dayanır. Temel doğrultusunun bir yönü şiir kamusu adına seviyeli tartışmaları gündem konusu yaparak edebiyatın/şiirin meselelerini saygı temelinde açıklığa/netliğe kavuşturmak, bu konuda hakkaniyetten yana tavır sergilemektir. Genel olarak şiir ortamında yaşanan edebiyatçılar arasındaki tahammülsüzlükleri en aza indirmek veya yaşanan polemiklere seviyeli bir üslupla canlılık kazandırmak, tartışılan meselelere müşterek akıl çerçevesinde katkı sunmaktır.

4. Eleştiri Haber, ifade edilen/edilmeye çalışılan edebiyat anlayışları karşısında ısrarla tarafsız bir tutum sergilemeyi öngörür. Savunulan çeşitli edebi görüşleri şiir sanatı adına bir zenginlik olarak görmektedir

5. Eleştiri Haber, sanat ve hayat görüşü gereğince hiçbir grup, klik, çete, cemaate bağlı değildir. Bunun özellikle vurgulanması gerekiyor. Yine aynı şekilde hiçbir siyasi/edebi görüşün savunuculuğunu ilkeleri gereğince yapmayacaktır.

6. Eleştiri Haber sitesi, merkez veya taşrada bin bir güçlük ve imkânsızlıkla yayın faaliyetini sürdürmeye çalışan bütün sanat-edebiyat-kültür dergilerini tanıtım/duyuru noktasında desteklemeye açık, net bir davranış biçimine sahiptir. İsteyen istediği bir şekil veya formatta görsel/tanıtım metinlerini sitemize gönderebilir, ya da bunun dışında dergi/yayınevi editörleri sitemizde tartışılmasını/konuşulmasını istediği farklı edebi görüşleri içeren dergisini/kitabını adresimize göndererek arşivimize katkı sağlayabilir.

7. Eleştiri Haber, belirgin, açık, seçik ve net ölçütler çerçevesinde eleştirinin gerekliliğine inanır. Sağlam ahlaki eleştirel bilinci yedeğine alarak saygın bir edebiyat ortamı veya anlayışının kurulması için çalışır. Bu anlayışın tesisi gereğince internet yayıncılığının imkânlarını kullanarak farklı edebi/siyasi perspektiflere sahip şair ve yazarların buluşma yeri idealine sahiptir. Yine bu anlayışın somutluk kazanması için samimiyet ve iyi niyetle körlüklerin, görmezden gelmelerin, yok saymaların, düşmanlıkların, adam kayırmacılığın, adam asmacılığın, ötekileştirmenin, dışlamanın, sessiz kalmaların, topyekûn saldırının, isim parlatmanın, goygoyculuğun her türlüsüne karşı durmanın bilişim ifadesidir.

8. Eleştiri Haber, hareketin, canlılığın, aklıselim ile şiir/edebiyat mevzuunda insani değerleri sahiplenen bir anlayışın işlek, akışkan bir ifadesidir.

9. Eleştiri Haber, nabız vuruşlarının duyulduğu yerdir.

10. Eleştiri Haber, şairler arasında gittikçe yayılan tahammülsüzlüklerin, kin ve nefretin bekçiliğini yapmaktan yana tutum ve tavır alışları, sağlıklı bir şiir ortamının tesisi karşısında bir engel olarak görmekte, seviyesiz saldırı ve düşmanlıklara kapılarını sımsıkı kapalı tutmaktadır.

11. Eleştiri Haber, isim parlatmanın her türlüsüne karşı bir vaziyet alır. Eleştiride öncelikli olarak ‘bağımsızlığı’ ve dengeli bir yaklaşım biçimini esas alır. Yazınsal yapıtın olumlu-olumsuz, iyi-kötü, zayıf-kuvvetli yönlerini birlikte ele alan bir yöntem esasına dayanır. Tümüyle övgü veya yergiyi sağlıklı bir eleştirel tavır olarak görmemektedir.

12. Eleştiri Haber, yaşayan ediplerimizi bir değer olarak görmekte, hangi grup, kuşak, görüş veya kliğe bağlı olursa olsun, saygı temelinde, anlamaya-kavramaya çalışan bir çaba içindedir. Hakaret ve karalama yerine iz’anla hareket etmenin önemine inanır.

13. Eleştiri Haber, internet yayıncılığı noktasında kalıcılığı ve insaniliği nitelikli bir kültür-sanat haberciliği adına vazgeçilemez bir ilke olarak görmekte, yaşadığımız “enformatik cehalet” karşısında sahici bir poetik bilgilenmeyi öncelikleri arasına almaktadır. Bilgi kirliliği karşısında çözüm, kalıcı ve nitelikli habercilik yapmaktır. 

14. Eleştiri Haber, insani olan’ın sınırları içindedir ve her şeye rağmen şairlerin kardeşliğine dair inancın umudunu taşır. Burçlar yıkılır, devletler ölür, şiir kalır.

 

Eleştiri Haber Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Nurullah Celep

www.elestirihaber.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.