Sıtkı Caney ve Murat Soyak’a şiirden sorduk…

0
1068

Günümüz edebiyatında şiirin diğer edebi türler karşısındaki durumunu, yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sıtkı Caney

-Şiirin kolay yazılabilir bir tür olduğunu kim söyleyebilmiş ki öyle, hangi akıllı, hangi yürekle… Yazanın yazdığına bu şiirdir demesiyle sadece bu yüzden yazdığı şiir oluyor mu ki… Şiir bütün sanatların özüdür. Gerçek şiir diğer edebi türler karşısındaki üstün konumunu ve önemini her zaman korumuştur ve korumaya da devam edecektir.

Bana göre bunu tartışmak, şiirle hiçbir ilgisi olmayan saçma metinlerin şiir olup olmadığını tartışmak kadar gülünçtür, anlamsızdır, gereksizdir.

İnsanın; aşkın ve varoluşunun künhüne varma çabasında şiirin nasıl bir yeri nasıl bir işlevi vardır gibi sorular olsa keşke; bunlar üzerine düşünülse, bunlar üzerine konuşulsa, bunlar üzerine tartışılsa keşke.

Çünkü gerçek şairler her zaman der ki: Piyasanın da magazinin de canı cehenneme…”

Poetik Haber sordu

Sıtkı CANEY yanıtladı

-Şiirin hemen her donem “can çekiştiği, öldüğü” fikri öne sürülür. Bu doğru bir yaklaşım değildir. İnsan var oldukça, şiir de var olacaktır. Şiirin sorunları elbet olacak. Zira dünya hayatı sıkıntılar ile çileler ile dolu. Şiir acının, yaranın, derdin olduğu yerde daha bir anlam kazanmaktadır. Rahatı sevmez şiir. Zira derdi olan söyler. Ötesi oyun ve oyalanma.

Murat Soyak

Günümüzde şiir sürekli içine kapanan, ben-cil bir yapı arz etmektedir. Açık, anlaşılır olmaktan korkan; imge batağında çırpınan şiirler artık okunmaz oldu. Hayata, hakikate ve insana dokunmayan şiirler dergi sayfalarında, kitap sayfalarında sararıp soluyor.

Ötekini gören, hakikate işaret eden ve yaşanan yıkımlar-kıyımlar karşısında mazlumun yanında olan şair, şiiri ile bir duruş ve tavır sahibi olan kişidir.

Şiirin hayatta bir karşılığı, bedeli olmalı. Yani şiirin ardında duran hayatı-insanı görebilmeliyiz. Böylelikle yazılan şiir hayat bulacaktır ve insana ulaşacaktır. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var: “Yürekten çıkan söz, yüreğe ulaşır”

Şiir her devirde edebi türler içinde öncülüğünü sürdürmüştür. Nesir de çoğu zaman şiirden beslenmiştir. Şiir anlatıma kattığı derinlik, etki ve söz kuvveti ile her zaman var olacaktır. İnsanoğlunun en sahih, en derin, en içli sesidir şiir.

Bu ülkede şairler sayısınca şiir kitabı satılmıyor, okunmuyor. Bu durum üzerinde düşünmek gerekiyor. Şiir yazdığını iddia eden binlerce kişi var ama şiir kitapları hep garip. Yazan çok, okuyan pek az. Bu durum hayra alamet değil. Öncelikle bizden önce kim, ne söyledi derinliğine okuyup bilmek gerek. Çalakalem yazmak, emeklerin zayi olmasıdır. Şiirin acelesi yoktur. Ve şiir emek ister; derinlik ve incelik ister.

Poetik Haber sordu

Murat SOYAK yanıtladı

(2012)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.