Peşimden Gelmiyor Kimse Benlikçi Bir Şiir midir?

0
161

Peşimden Gelmiyor Kimse Benlikçi Bir Şiir midir?

Mustafa CELEP

Genç şair Emrah Tahirodlu’nun Aşkar Edebiyat Dergisinin 22. Sayısında yayınlanan Peşimden Gelmiyor Kimse adlı şiirini, etkilenmelerine açık yonleriyle bir kez daha okudum. Tahirodlu’nun bu şiirinin, Ysmet Ozel Şiirinin patetik tarafından beslenen, hız ve şaşırtıya dayalı, zaman algısı uzerine kurulu, benlidin çevresinde dolaşan bir şiir oldudunu soyleyebiliriz. ‘‘kaşları alınmış bir çılgınlık oluyorum ya da sarı / ya da adaçlar erken oldurecek meyvesini burada / kibar dedilim taşra da…’’ veya ‘‘hışırdadım ışıksız yerlere / oyle yadma ve talan çılgın bir gokyuzune / oturdum ellerine şehrin / bir adam yine yurudu, ne mi yurudu / geçilmesi zor bir yokuşu’’. Peşimden Gelmiyor Kimse, benlikçi bir şiir midir peki? Bunun için onyargılarla hareket etmenin dodru olmadıdı kanaatindeyim. Biraz açalım. Tahirodlu’nun başlangıç ve yurududu guzergah uzerine çıkışsız bir zeminde yol aldıdını soyleyemeyiz. Aşadıda da açıkladıdımız uzere bu şiirdeki şairin dunyasının, metin uzerinde ifadesini bulan kelimeler ve şiirsel algısıyla bazen mutlu bazense mutsuz odelerle bezeli çeşitlilik gostermeye aday bir dunya sundudunu soylemek gerekiyor. Genç şairin dunyasını kısmen de olsa betimleyerek açımlayalım oyleyse.

Kara benlikçi şiirler, tumuyle kotucul, habis bir dunyadan seslenirler okura. Soz konusu şiirler, şairin dunyasının mutsuz ve karanlık odelerle bezeli çıkışsız bir zemin uzerinde yukseliyor oluşu nedeniyle okuyucuya, kapalı, girift ve soyut bir içerik aktarırlar. Hatta bu şiirlerin, atmosfer itibariyle zamansız ve mekansız olması dolayısıyla hareketin dışlandıdı inorganik imgelem evreni olan, benlidin varageline takılı şiirler oldudunu –titiz uyarımızı da mahfuz tutarak- ifade etmek gerekiyor. Peşimden Gelmiyor Kimse, duygusal akarı olan, duygu kanalında akan bir şiir. Tahirodlu, duygularına dolayısıyla varoluşuna hareket kabiliyeti yukleme çabası ile tebaruz ediyor bu şiirde. Şairin hareket etme istedinin somut bir davranış biçimini aldıdını soyleyemeyiz yine de. Oysa şiir son derece somut bir davranış biçimiyle belirginlik kazanan bir etkinlik alanıdır. Tahirodlu genç bir şair ve şiirinin içerdidi dunya ile somut ve çeşitli dunyalar sunmaya aday bir şair.

Duygusal bir damarı olan genç bir şairin dunyasının çeşitlilik gostermeye yonelik oluşunu, bu şiirin zemini uzerinden konuşacak olursak Ysmet Ozel’in patetik yonunden besleniyor olmasına badlıyorum. Peşimden Gelmiyor Kimse şiirinde şairi, duyularına dış dunyadan edindidi izlenimlerle bir çeşitlilik, hız ve hareket katma çabasıyla koşut çodalma istedi içinde buluyoruz. Şiirin ilk mısraının, ‘‘yaşım hızlanıyor hızlanmıyor banka kuyrukları’’ ile başlayan 1. Bolumu, lirik soyleyişin ozgunludu ile algımızı tetikliyor. Burada lirik soyleyiş içe kapalı bir algıyla biçimlenmiyor, iç’ten dış’a dodru bir yonelim soz konusu. Olumlu-olumsuz iki fiilin aynı mısrada ve birbirine tezat teşkil eden bir soyleyişle sunumu, algımızda bir gerilim duygusu oluşturuyor. Şair, zıt filleri kullanarak dış dunya ile olan kısmi badını koruma çabası içinde.

‘‘yaşım hızlanıyor hızlanmıyor haber kanalları’’ veya ‘‘yaşım hızlanıyor hızlanmıyor deri işçileri’’ mısraları şiirsel algının içrek bir zeminde işlemedidini gosteriyor. Olumsuz-olumsuz fiiller kullanılarak soyleyişte bir ozgunluk de sadlanmış oluyor. Lirik soyleyiş bu bolumde daha çok şu iki mısra uzerinde beliriyor: ‘‘incinmek oluyor serçeler goçmen dedil / bir babanın su sızdıran paltosuna sıdınıyor’’. Serçelerin ‘goçmen’ olmayışını, beylik ve klişe bir dunyadan seslenmeyişine badlıyoruz. Serçelerin ‘goçmen’ olması durumunda algımız 30’ların dunyasına ve Hece duyarlıdına yonelecekti. Buradan şiirsel ifade, lirik bir soyleyişle de klişe kırıcı bir işlev yuklenebilir, sonucuna varabiliriz. ‘ışıdım kısılıyor yorgunum’ mısraını, şairin dunyasının, reel dunyadan olumsuz izlenimler alıyor olması dolayısıyla mutsuz odelerin baskın çıkışı olarak okuyabiliriz. Ancak burada tumuyle mutsuz bir dunyadan bahsedemeyiz. ‘‘oysa sadece ruzgar geçiyor: işte kardeşim!’’ Şairin dunyasının butunuyle mutsuz odelerle bezeli olmayışı, şairin hayret etme duygusu dolayısıyladır. Şiirin ilerleyen bolumlerinde konuşan kişinin, bazen bir çıdlık biçiminde seslendidini bazense bir tazelik iştiyakında oldudunu goruyoruz. ‘‘badırıyorum olgun bir susmayı çekinerek / izi kalıyor ince kirazların ofkemizde’’. Ya da ‘‘henuz biliniyor susmanın bir kan ihtiyacı oldudu’’ mısraları bu duruma orneklik olarak gosterilebilir. Şiirin son bolumunde yer alan ‘‘ediliyorum solan yerlerime şimdi / gunun son rahlesinden guç alarak / ellerimi uzatıyorum cami çeşmesine’’ mısralarını, şiirde konuşan kişinin duygulanımlarından guç ve kuvvet almaya ve benlidine dinçlik telkin etmeye çalışması biçiminde okumak mumkun. Buna paralel olarak mutlu olma istedinde oldudunu, butunuyle habis ve kotucul, kara benlikçi bir şiir dunyası içermedidini ifade edebiliriz.

Emrah Tahirodlu, şiirinin içinde bulundudu kompleks durumu goz onunde bulundurarak, şu mısralar uzerinden ifadeye yonelik bazı girişimlerde bulunabilir: ‘‘mora çalıyor yasak meyvesini kadının / kadın sarışın bir goz ucuyla / delice badırıyor olgun bir kavgayı’’ Bu mısralarda sıfatlar, belirsizlidi artıran işlevleriyle one çıkıyor. Şiirin geneline yayılmış olan belirsiz ve flu bir atmosfer, şiirsel ozun seçiklikle belirmesine engel teşkil ediyor. Şiirsel ozun gurlukle açıda çıkmasına bir kanal açmak için sıfatları mumkun mertebe az kullanmak gerekiyor şiirde.

Tahirodlu, duygularına gomulmuş bir tutum içinde dedil. Yfade etmeye çalıştıdımız uzere, şiirsel benlidini dışa açık tutarak bugunun şiirini temsil eden nabızlı şiirler yazabilir. Canından taşarak topluludun ruhuna yonelebilir, topluludun nabız vuruşlarına duyarlı mucadele eksenli şiirler pekala yazabilir. Emrah Tahirodlu, bundan sonraki yazacadı şiirlerde, benlidini dışa dodru genişleterek somut ifade ve dodrudan soyleyiş uzerine kurulu, toplum gerçeklerine yonelen, benlidinin kısmi karanlıdından tumuyle sıyrılarak halkın yaşayışı uzerine seçik ve açık anlatımlı bir şiirin, bugunun ihtiyacı olan bu şiirin mumkunleri uzerine şiirsel deneyimini taçlandırabilir.

Peşimden Gelmiyor Kimse /Emrah TAHYRODLU

yaşım hızlanıyor hızlanmıyor banka kuyrukları
emekliler emeksizler sigorta işçileri
hızlanmıyor çayları muşteri hizmetlerinin
pencerenin yan komşuya dedişi zaman alıyor
incinmek oluyor çocuklar kaçmak dedil
belki de sıdınmak paltosu elli.doksan babalara

yaşım hızlanıyor hızlanmıyor bilet kuyrukları
hızlanmıyor opulmeyen yerleri uzaklıdın
en guzel yemeklerin golgesi demir
memurun ışıdı kısık, kırışık çeketi hep
mesai saatleri uzamasın diyedir
hep gozlerini kaçırıp baktıdı saate

yaşım hızlanıyor hızlanmıyor haber kanalları
tren kalkıyor hızlanmıyor kıyıdaki adamlar
suskunludu kaçırılıyor istasyon şefinin, duşuyor
oysa duşmek yasaklanmışken artık burada
başka bir duşmek nasıl koşabilir kıyılarda
ya da başka bir duşmek adır sırtımda niçin

yaşım hızlanıyor hızlanmıyor cam kenarı
kravatım gevşiyor susuyor işçi sınıfı
arasında kaldım onların aslında hep arasında
durup kanser oldudumu onlara
tam da itiraf edecekken o sıra
şapkalı bir harf konuyor adzıma
birinci cihan harbinden uzana gelen bir harf
susmanın bir kan ihtiyacı oldudunu
yeniden hatırlatıyor kalabalıda
ve tren gittikçe hızlanıyor
kızıla çalıyor

tunele yaklaşmazdan once bir adam
aykırı yerinden uzanarak
mora çalıyor yasak meyvesini kadının
kadın hırçın bir goz ucuyla yalınayak
çadırıyor olgun bir kavgayı yakına
her şey mavi damar peşinde
tutulası mızrak sivrilidinde her şey
badırıyorum olgun bir susmayı çekinerek
ofkemizde ince kirazların izi
aşadıya deviriyor gunu en aşırıya
henuz biliniyor susmanın bir kan ihtiyacı oldudu
beynimde kesilen her soz vaktinde

tren yavaşlıyor hızlanmıyor silahta mermi
talim yok nobet yok çarşı izni var askere
bu Anadolu odlanları terli pazar, hızlanmıyor aşkları
çakıyla yontulmuş bir dad abanıyor kaslarına
iniyorum çabucak atıyorum kendimi uzadına
kaşları alınmış bir çılgınlık oluyorum ya da sarı
ya da adaçlar erken oldurecek meyvesini
kibar dedilim taşra da…

karıştım ışıksız yerlere
oyle yadma ve talan çılgın bir gokyuzune
oturdum ellerine şehrin
bir adam yine yurudu, ne mi yurudu
geçilmesi zor bir yokuşu
mevsimleri çarşıları kızlık baharları
yurudu ve astı elbiselerini kırpışarak
odenmesi zor kiraların ustune

akşam oluyor kendimi uzuyorum
gecikmiş kravatımı badlıyorum denize karşı
ışıdım kısılıyor yorgunum çok
kardeşim gibi bakıyorum yorgunluduma
bıçakların zor bilendidi balkonlardan
kolayca batırılıyor boynuma lori
akşam çuruyor kendimi dışlıyorum
dedil mi ki en çok akşamları çuruyoruz
dedil mi ki kusuyorum geceleri yalnız.

yaşım hızlanıyor buna kararlı
aşırı tren hızında buharlı camlarda
boynuz darbelerinden doru bir olume
durgun bir gol eşlidiyle kararlı
ediliyorum solan yerlerime şimdi
gunun son rahlesinden guç alarak
ellerimi uzatıyorum cami çeşmesine
kıblem dodru narım ufak
kızlar ortu opmek yasak!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here