“Olacak bir şair Aykut Nasip Kelebek” | Ali Celep | Şiir Deyince

0
1096
Aykut Nasip Kelebek

ŞİİR DEĞİNCE-3 / ALİ CELEP

‘Diyor ki Lokman Hekimin genç şaire mektubu

aynı imgeden çekinme dilersen aynı kelimeyle başla

aynı ruh haliyle son ver şiirine

Tanrı tarafından yaratılanlar bile

benzemiyor mu birbirlerine

işte biz peygamberler

tıpa tıp çektiğimiz acı

hatta getirdiğimiz flaş haberler

hep dünyadan birileri cehenneme gider

ve cehennemden gelmiş gibidir dünyadaki bazı yüzler’

Normal zamanlar sonrası şiiri yazıyor Aykut Nasip Kelebek. Böyle olunca Lokman Hekim’i R.M.Rilke gibi genç şaire mektup yazar halde görmek şaşırtıcı olmasa gerek. Bu durumda ‘vahy’ de ‘flaş haber’ olacaktır elbet. ‘Hekim’in doktor olmasının kaçınılmaz olması gibi. Bu dönüştürüp konuşturmaları başka şiirlerinde de okuduk çokça. İyi bir baba olunca Peygamberimizin ona koşup sarılması, Mikail meleğin kendisine pastoral şiirler yazması gibi.

‘iyi bir baba olacağım çocuklarıma

bu yüzden sarılacak bana Muhammed

pastoral şiirler yazacak bana Mikail’ (Kusursuz Dönüş)

Kimisi bu atraksiyonlara postmodern şiir davranışı diyor. Olabilir. Ben Normal zamanlar sonrası şiir davranışı diyorum. Şair normal zamanlardaki Lokman Hekim’i bulunduğu yerden söküp alıyor. Bir esinleme gücü ya da sürpriz etkisi yaratma hevesiyle olabilir, söküp kendi içine düşürüp değiştirdiği Lokman’ın dilinden imge sözcüğü dökülüyor. Sonra öğüt veren kişi artık şairin dönüştürüp konuşturduğu Lokman olmuş oluyor. Bu Lokman, şairin iletmek istediği mesajın bahanesi konumundadır. Şairin kendisi ise bir imaj yapıcı olarak konuşturmaktadır. Giderek konuşan kişi, bütün şairlerin ortak ruh haliyle kendi halini eşitleyerek, bir durum değerlendirmesi yapıyor. Durum değerlendirmesi ise Lokman’ın konuşma biçimi gözetilerek öğüt verme havasında yapılıyor. Nihayet Lokman’ın konuşmasında olduğu gibi, şairin konuşturması da hikmetle bağlanıyor.

Şairde bu nevi tavırlar genellikle iki sebepten neşet eder: 1.Büyütme 2.Kaptırma (Obsession) Büyütme, şairin içinde bulunduğu konuma ya da söylemek istediği şeylere aşırı anlam yüklemesi olarak çokluk karşımıza çıkar. Obsession’da kontrolsüz yeni ilintiler bulma şehveti belirgindir. Her iki tavrın sıhhati de samimiyeti de tartışılır. Kontrolsüz olduğu sürece her iki anlmda olumlu yöne veya olumsuz yöne büyütme şiirde bir sıhhat belirtisi değildir. Ne denli bağlamından sökülüp dönüştürülse de Lokman Hekim’in sözcük dağarcığından ‘imge’ sözcüğünü çıkaramayız. Çünkü yaşantısız bir sözcüktür o bu bağlamda. Şiir nihayet gerçek ve doğruluk noktasında bir şekilde temsil değeri olan bir yaşantı sunmak durumunda olduğu için söylüyorum bunları. Geleneği bir malzeme olarak anlatım aracı geliştirme yolunda değerlendirebilir bir şair (bu yolu benimsemesem de) fakat ilginç buluşlar ya da özge duygusal deneyimlere meze olacak ölçüde olmamalıdır diye düşünüyorum.

Olacak bir şair Aykut Nasip Kelebek. Yine de insan ‘Bana Hayran Olsana’ adlı ilk şiir kitabından sonra okurun şiir görgüsünü daha da geliştirecek hamleler bekliyor Kelebekten. Özelde Hz.Lokman’ı genelde Peygamberler tarihini başka yoldan yazmayı düşünerek  başlayabilir mesela. Önünde bu yolda Sezai Karakoç gibi örnekler de var. Kelebek üstelik züppeliğe prim vermeden şiirde iyi konuşmayı da biliyor.

‘sana en büyük öğüdüm Tanrıya yalvar

de ki yüzümdeki sonsuz güzelliğin bir parçasını

kurbanın olam şu çirkin hayatıma aktar’

Şiirin tamamını Bir Nokta Dergisinin 169 sayısında (Şubat,2016) okuyabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.