NOTLAR DERGİSİNİN 8. SAYISI ÇIKTI!

0
980
NOTLAR DERGİSİ 8. SAYI

NOTLAR DERGİSİNİN 8. SAYISI ÇIKTI!

Düşünce ve kuram dergisi Notlar istikrarlı, sakin ve derinlikli yürüyüşünü sürdürüyor. Düşüncenin imkanlarını zorlayan dergi bir yandan da çizgi ve üslup anlamında bir düzeyi gözetiyor. Dergide tecrübeli yazarlar ile genç yazarları aynı kapak arasında bulmak mümkün. Notlar’ın 8. sayısı kısa bir süre önce okurlarıyla buluştu. Yeni sayıda yine ilginç düşünce konuları ele alındı.

Mustafa Çakıroğlu “Bilim Felsefesi Notları II” başlıklı yazısında akademik alandaki düşünce sorunlarını ele aldığı yazısında alan dışı bilgiye kayıtsız kalan akademisyenleri konu edindi. Derginin istikrarlı yazarlarından Özgür Taburoğlu yüksek anlama çabasını bu defa “Yüz’ün Öğretisi Olarak Adalet: Levinas” başlıklı yazısında sürdürüyor.

Necmettin Evci “Söz ve Hikmet”, Serhat Belen “Modern Ölüm Tasavvuru Üzerine”, Sait Mermer “İslam Düşüncesinin Tarih Yapıcı Rolü (5)”, Murat Erol “Gerçeklikler Üretimi Olarak Türkiye’de Yakın Tarih Okumaları”, Hayati Özgür “Yakup Kadri’nin Ankara Romanı Üzerine Bir İnceleme”, Taner Afşar “Gelenek ve Gelecek Arasında Hangi İdeoloji” başlıklı yazılarıyla derginin birinci bölümünde yer alan yazarlar.

Derginin farklı bir bakış sergilenmesi için açtığı Bakışlar bölümde ise Ekrem Özdemir “Fena, Kendinden Geçmenin Zamanı Şimdi”, Kenan Arpacıoğlu “Ahlak, Erdem ve Etik”, Bülent Civan “Temel Telakkiler”, Volkan Durmaz “Zeki Demirkubuz Sinemasında ‘Kötülük’ Kavramı”, Dilara Ayşe Akdeniz “Sinemanın Dar Kapısı: Lars Von Trier” başlıklı yazılarıyla dergide yer alan isimler oldular.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.