Kalbin Duası’nda 15 Temmuz Duyarlılığı | Mustafa Nurullah Celep | Düşünce

0
973
Hikayeci-Yazar Selvigül Kandoğmuş Şahin

Mustafa Nurullah Celep

KALBİN DUASI’NDA 15 TEMMUZ DUYARLILIĞI

Dua ile başlayıp dua ile biten bir deneme kitabıdır bu. Kalbin Duası, hikayeci-yazar Selvigül Kandoğmuş Şahin’in 4. düzyazı kitabı. Havf ve reca ikliminden bir kitap Kalbin Duası. Kalbe dünyevî hırs ve makam-mevki iştiyakının giremediği manevî-uhrevî bir iklimden doğmuş bir yazınsal toplam aynı cihette. Oysa kimsenin kalbine dünyaya dair bir tulu emel girmemiştir ki? Var mıdır dünya ile ruhu ve gözü kamaşmayan? Dualarına ve rüyalarına dünya kaçmamış kimse var mıdır? Ya da kalbe açılımlar sunan sualleri şu veçhede şekillendirelim: Son zamanlarda ön sözü dua ile başlayıp son sözü dua ile biten hangi deneme kitabını okudunuz? Bir de üstelik 15 Temmuz gibi yakıcı zehirli bir bitki ekilmeye çalışılırken millet topraklarında!

İşte Şahin’in Kalbin Duası (*)adını taşıyan içtenlikli kitabının farkı da farklılığı da burada, bu samimiyet yüklü nefeslenişinde tebarüz ediyor. Çünkü müslüman coğrafyalarda akan kandan muzdarip olmuş bir vaziyette kelemini ilgilendiren bir yazar da ondan Şahin. Nerede bir müslüman kanı akıyorsa Şahin’in kalemi orada. Nerede bir zulüm-kıyım varsa -nabza göre şerbet veren değil- nabız vuruşlarını duyuran bir bilinçle kalemi/duyarlılığı orada Şahin’in. Kalbin Duası bunun, buraya yazdıklarımızın en belirgin ispatı niteliğinde. 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a, Arakan’dan Gazze’ye, Bosna’dan Afganistan’a, Seyyid Kutup’tan, Ali Şeriati’ye ve Mursi’ye kadar tiranların zulmüne maruz kalmiş bir milletin yanıbaşında kalemini işlevsel kılan bir diriliş eridir Şahin.

Kalbin Duası, 3 bölüme ayrılmış, birinci bölümde zulüm, şehitlik, vatan ve millet konuları, şehadet gibi konular ağırlıklı yer tutuyor. Birinci bölümün hacim bakımından ağırlıklı konusunu ise geçtiğimiz yıl vuku olan 15 Temmuz hain darbe girişimi teşkil ediyor.

Hani demiştik ya nerede bir müslüman kanı akıyorsa orada kalemiyle duyarlığıyla Şahin vardır diye. Yazar da 15 Temmuz’un kıyameti düşündüren mahşerî kalabalığını anımsatan bir girişle Sezai Karakoç’un da bir şiirinden ilham alarak başlıyor ‘Yarasalarla Savaş’ yazısına:

‘‘Güneş dürüldüğünde, ay görkemli bir hal ile parladığında. Yıldızlar göz kamaştıran çiçekler gibi karanlık göğe saçıldığında…’’

Mehmed Akif’in ‘Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın’ mısraı uyarınca Selvigül Kandoğmuş Şahin de nahif ve direngen yüreğiyle direnç yüklü kalelere aş taşıyor, kalemiyle ve elbette incelmiş yüreğinden kopup gelmiş samimi dualarıyla…Merhum Akif’in bu mısraı gelip bir yazar olarak Şahin’in kaleminde meyvelerini veriyor. İnsanın mayası sağlam olunca güzide çiçekler derilir o ağaçtan. Merhum Babam da ‘maya varsa ekmek kopar’ demişti. Akif’ten bugüne işte bu ruh ikliminin bekçisi Müslüman duyarlıklı sanatçı şahsiyetler için bir mısraa sadakat, o ruh halkasına mensup yazarlar galaksisini de duyarlıklı kılıyor, kelemini bireysel-dünyevi endişelerden beri kılıyor.

Velhasılı kelâm, duyarlılığıyla, samimiyetiyle, açık, sade, yalın üslûbu ve farklı coğrafyalara uzanan tecessüsüyle okunmayı, tekrar tekrar okunmayı fazlasıyla hak ediyor Kalbin Duası…

Dua makamında bir kitap…

Dünyevî yaralarımıza merhem olacak cinsten…

Okuyun derim…

(*) Selvigül Kandoğmuş Şahin, Kalbin Duası, Okur Kitaplığı, Ekim 2016, İst.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.