KADNI / SABAHATTYN ALY

0
188

KADNI/SABAHATTYN ALY

Bir tarla meselesi yüzünden Savrukların Hüseyin, Arkbaşı´nda Sarı Mehmet´i vurdu. Otuz evli köy birbirine girdi. Şaşırdılar. Herkes korku içinde candarmaların gelmesini bekliyordu. Halbuki karakol buraya altı saat uzakta idi; köyden kimse cinayet haberini götürmedikçe on beş gün bile udramazlardı.

Bu; köylünün aklına en geç geldi; ondan sonra köyün ihtiyarları kahvede Hüseyin´in babası Mevlüt Ada´nın etrafına toplandılar. Sarı Mehmet´in bir tek ihtiyar anasından gayri kimsesi yoktu. Onu karşılarına aldılar; davacı olmaması için kendisine nasihat etmeye başladılar. Ymam: “Ülen kocakarı” diyordu.

“Dava edersen ne kazanacaksın?Kim gider de Mevlüt Ada´nın odlu adam vurdu diye şahitlik eder? Etse bile sen ayda bir iki defa kasabaya gidip her seferde dört beş gününü gavur edersen tarlanı kim eker, işine kim bakar? Kasaba iki günlük yol, gidersin, şahitlerin gelmedi, haftaya udra derler, mahkemen talik olur. Sen gününü şaşırıp gidemezsin, candarma seni alır götürür, gayrı kendin istesen bile yakanı sıyıramazsın, evin barkın yıkılır. Yşte bir kazadır oldu. Cenabı Hak böyle istemiş, Allah´ın emrine mahkeme ile mi karşı koyacaksın? Ne yapsan odlun geri gelmez. Gel bu işi kapatalım. Sarı Mehmet´in sana zaten bir faydası yoktu ki; düdünde seyranda gezer, sattıdın iki şinik ekinin parasını avratlara yedirirdi. Bak Mevlüt Ada bundan sonra seni hep kollayacadını söylüyor. Ne dersin?” Bütün bu sözleri oturdudu yerde başını sallayarak dinleyen ve çapaklı, adlamaktan kızarmış gözlerini, budaklı bir dala benzeyen iri mafsallı, çatlak derili elleriyle silen kocakarı, imam lafını bitirdikten sonra da hep aynı şekilde sallanmakta devam ediyordu. Bir demet kuru ot gibi başındaki yamalı ve kirli örtünün altından fırlayan kınası solmuş kır saçlarını yüzünden ve ıslak yanaklarından çekti. Anlaşılmaz şeyler mırıldandı. Orada oturanlardan birkaçı daha kocakarının karşısına geçip çömelerek yarı kandırır, yarı tehdit eder şekilde uzun uzun söylendiler: “Öyle dedil mi, ha? Diyiversene, ha! Aklın yattı mı?” Diyiversene! diye diller döktüler. Bu sırada ölü dışarıda, kahvenin bahçesindeki peykede bir hasırın üstünde yatıyordu. Üstüne eski ve pis bir keçe örtmüşlerdi. Başucunda iki üç sinek dolaşıyor, vınlıyordu. Biraz ötede, güneşten gözlerini kırpıştıran bir sürü ufak çocuk, ellerinde boylarından büyük dedneklerle ve hiç seslerini çıkarmadan bu üstü örtülü ölünün, keçenin alt ucundan fırlayan ayaklarına bakıyorlardı.

Tabanları ve topudu tamamen delik kalın bir yün çorabın içinde donuk bir sarılık alan bu hareketsiz ayaklar ve bunların üzerinde uçan ve kalkıp inerken güneşe rastlayınca yemyeşil parlayan sinekler onları edlendiriyordu. Ara sıra içlerinden biri uzaklardan kendisini çadıran anasının sesine koşuyor, biraz sonra yine koşup gelerek eski yerini ve kımıldamayan tavrını alıyordu. Kahvedekiler yavaş yavaş çıktılar. Kocakarı odlunun başucuna gidip oturdu. Bir eliyle sinekleri kovmaya, öteki eliyle ihtiyarlıktan ve hastalıktan bir nohut kadar ufalmış olan gözlerini silmeye başladı. Bir hastanın başını bekliyor gibiydi. Elini adır adır sallayarak sinekleri kovalıyordu. Bir ihtiyar, kısık sesiyle badırarak çocukları evlerine gönderdi. Diderleri de yavaş yavaş dadıldılar. Birkaç delikanlı cenazeyi alıp evine götürdüler. Akşama dodru her şey eski haline gelmişti. Sanki uzun bir hastalıktan sonra eceliyle ölmüş kadar sükunetle ölü yıkandı ve gömüldü. Mevlüt Ada, ezandan evvel Sarı Mehmet´in anasına iki tane sütlü keçi ile bir torba un ve bir kesekâdıdı şeker yolladı. Bir ay kadar sonra idi, köye iki süvari candarma geldi. Kahvenin önünde indiler. Bunları görünce muhtarın yüredi "hop" etti, çünkü bunlar karakolun candarmaları dedildi, herhalde vilayetten geliyorlardı. Candarmaların biri kahvede hemen kadıt kalem çıkardı, muhtardan başlayarak herkesin ifadelerini almaya koyuldu. Öbür candarma köyün meydanında aşadı yukarı dolaşıyordu. Mesele derhal köye yayıldı. Savrukların Hüseyin´le kavgalı olan ve kasabada pabuççuluk yapan Garip Mehmet, köylülerden duydudu cinayet işini hemen hükümete bildirmişti. Müddeiumumi evvela kendisi doktoru da alıp gelecekti. Sonra adustosun bu sıcadında at üstünde günlerce yolculudu pek gözüne kestiremedi; işi tahkik etmelerini söyleyerek açıkgöz iki candarma yolladı. Doktor, daha ihtiyatlı bulunmak için, eder bir cinayet varsa cesedi çıkarıp kasabaya getirmelerini candarmalara sıkı sıkı tembih etti.

Sarı Mehmet´in anası ifadesinde hiçbir şey söylemedi. Yalnız: “Ben kimseden davacı dedilim!”dedi. “Odlun eceliyle mi öldü, vuruldu mu?” sorgusuna bile aynı cümle ile mukabele ediyordu. Odlunun acısı daha içinden çıkmamıştı, fakat hükümet kapısına düşmek ona odlunun ölümünden çok daha korkunç geliyordu. Otuz sene evvel bir kere kasabanın pazarında köylülerden biri bir torba bulgur çaldırmış ve bunu şahit göstermişti. O zaman tam altı ay mahkemeye gidip geldidini ve tarlaların yüzüstü kaldıdını düşünüyordu. Halbuki o zaman daha gençti de… Sonra Mehmet geri gelecek dedildi, Mevlüt Ada´yı düşman etmekten de hayır çıkmazdı; sonra köyde açlıktan ölürdü. Onun için hep inkar etti. Ykindiüstü candarmalar mezarlıda gidip köylülerle Mehmet´in ölüsünü mezardan çıkarttılar. Ancak yarım metre kadar topradın altında olan ceset, şiddetle taaffün ediyordu (kokuyordu). Herkes beş on adım geri çekildi. Candarmalar Mehmet´in anasını çadırarak: “Koş bakalım kadnıyı! Odlunu kasabaya götüreceksin… Doktor muayene edecek!” dediler. Kadın: “Yavrumu mezarında bile rahat komadılar!” diye iki yanını dövüyor ve bütün Anadolu kadınları gibi ses çıkarmadan ve pek az hıçkırarak ve çömelerek adlıyordu. Mütemadiyen sallanmakta ve çatlak, kuru yumruklarını adzına ve gözlerine götürmekte idi. Candarmanın biri ayadıyla hafifçe arkasından dokundu: “Kalk bakalım!” dedi. Kadın kadnısını koştu, odlunun kurtlanmış ölüsünü parça parça olmuş bir yorgana sardı, eski bir şilteyi kadnıya serdi, ölüyü onun üzerine yatırarak hepsini birden badladı. Bunları yaparken iki de bir de duruyor ve bir müddet adlayıp kendi kendine söylendikten sonra tekrar başlıyordu. Gece olduktan sonra yalnızca yola düzüldü.

Candarmalar daha evvel muhtarı, imamı, Savrukların Hüseyin´i birbirine badlayarak önlerine katmışlar ve yollanmışlardı. Yhtiyar kadın, iki sıska ve küçük, birer eşek kadar küçük öküzün çektidi kadnının arkasında çıplak ayakları taşlara takılarak; elinde dednek, adlamaktan kısılmış sesiyle öküzlere badırmaya çalışarak, yürüyordu. Yaz gecelerinin parlak ay ışıdı altında çakalların sesini bastıran bir gıcırtı ile adır adır ilerleyen bu kadnı, hiç de bir ölü taşıra benzemiyordu: Öküzler sırtlarına vuran aydınlık altında canlı ve gürbüz; yamalı yorgan ve köhne kadnı fevkalade kıymetli bir madenden yapılmış gibi güzel ve yeni görünüyorlardı. Kadının gölgesi, elindeki dednekle beraber, beyaz taşların, çalıların üzerinden atlayarak metrelerce uzanıyor, rakseder gibi sıçrıyordu. Halbuki altmışlık kadın, kadnıdan yayılan adır koku ile sersemlemiş, sendeleye sendeleye yürüyor, bazen birdenbire hızlanan öküzlerin yanında gitmeye çabalıyordu. Yavaş yavaş ayakları sürüklenmeye, adlamaktan, içine akıta akıta adlamaktan daralan gödsü nefes alamamaya başladı. Kadnının kenarına tutunarak biraz daha yürüdü. Ayakları birbirine dolaşıyordu. Öküzlere “oooha” diye badırmak istedi, sesi bodazından çıkmadı; elleri kadnıdan kurtuldu, yere yuvarlandı, tozların içinde tekrar ayada kalkarak koştu. Karşıdan dodru yeni çıkan serin bir rüzgar üçetekli entarisini ve şalvarınınpaçalarını uçuruyor, yırtık yazma başörtüsünü siyah bir bayrak gibi dalgalandırıyordu. Kadnıya yetişemeden tekrar düştü, yüzü yolun beyaz ve kül gibi ince tozlarına gömüldü.

Kadnı, taşlara çarptıkça, üzerinde badlı ölüyü iki tarafa fırlatarak ve yükselip alçalan uzun, yanık gıcırtılar çıkararak ve ay ışıdının altında ve gecenin sessizlidi içinde arkasında hafif bir toz bulutu bırakarak, adır adır kendi bildidine ilerliyordu.

(Varlık, 15.09.1935)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here