Hüseyin Özcan’ın Nevbahar adlı ilk romanı üzerine yazdık…

0
1313
Hüseyin Özcan

Mustafa Nurullah Celep

NEVBAHAR: İNSANİ DEĞERLERLE YÜKLÜ SİYASİ BİR ROMAN

Dramatik, siyasi bir roman Nevbahar. Kitap bir bütün olarak Türkiye’nin uzun yıllar devam eden kangren olmuş yarasına işaret ediyor. Klasik roman formunda ‘terör’ sorununa bir çözüm önerisi getiriyor. Aynı zamanda eser boyunca Nevbahar’ın insani değerlerle örülü olduğuna tanıklık ediyoruz. Olaylar tesadüflerle birbirine teyellenerek dramatik bir sonla sonuçlanıyor: Ahmet’in gizli terör örgütü üyelerince vurulması ve babasının ölümü…

Nevbahar’a aynı zamanda ‘ayrılık ve ölüm üzerine’ bir roman da diyebiliriz. Romanın belirleyici temel duygusu ‘ayrılık’ olduğu üzere, içerdiği siyasi problematik bakımından da bu ayrılığın bir uzantısı olarak ‘ölüm’ duygusu eser boyunca yoğunlukla hisssediliyor.

Hüseyin Özcan, Nevbahar romanıyla bir nevi kişisel tarihine olan borcunu ödüyor, kişisel tarihinden de bugünün okuyucusuna dersler çıkarmayı, çözüm önerisi sunmayı salık veriyor.

Nevbahar, Hüseyin Özcan, Mat Kitap

Nevbahar’ın çetrefil bir olay örgüsü yok. Klasik bir kurgulama tekniğiyle kaleme alınmış. Modern ve postmodern anlatım tekniklerine yer yok Nevbahar’da. Eserinin iletisini seçiklikle göstermekten, iletmekten yana Özcan. Sezdirmek yerine anlatmayı esas almış. Büyülü bir belirsizlik içinde kurgulamamış romanını. Her şey açık, seçik ve net. Anlatım/söyleyiş biçimi, duru, yalın, sade ve doğrudan. Şiirsel bir ifade tarzından ziyade olay eksenli bir anlatımın doğrudanlığı ve nedenselliği tercih edilmiş.

‘Kıssadan hisse çıkarmak’ diyebileceğimiz bir yazınsal tutumu var. Roman kişilerinin tasvirinde aşırı süslemeye gitmemiş. Roman kişileri en çok göze görünen nitelikleri ve insani vasıflarıyla tebarüz ediyorlar. Çok nadir de olsa iç konuşmaya, iç çözümlemeye yer verilmiş. Romanda daha çok düz anlatım tercih edilmiş. Yazar, olayların şekillenişinde dram sanatının ‘çatışma’ unsurunu, olay parçacıklarının birbiriyle bağlantılarını, roman atlasının boyutlanmasında esas almış.

‘’Her tercih bir vaz geçiştir’’ ya da ‘’Her tercih bir yazgıyı işaretler’’ sözlerinden hareketle roman kişileri de tercihte bulunurken ‘çatışma’ ve ‘ikilem’ duygularıyla baş başa kalıyor, ayrılık ve ölüm duygusuyla çatışma unsurunun birbirine mukabelesi, içeriğindeki siyasi özle birlikte üzerinde dersler çıkarılması gereken dramatik bir sevda hikâyesi oluşturuyor.

İnce ruhlu, estet, modernist ve insancıl roman okurları da Türkiye’nin temel meselelerine kafa yoran, düşünen realist roman okurları da Nevbahar’dan hissesine düşen payı fazlasıyla alacaklardır.

Hüseyin Özcan’ı bu ilk kitabı dolayısıyla tebrik ediyorum…

Devamının gelmesini içtenlikle temenni ediyor, bereketli bir edebiyat hayatı diliyorum…

http://www.kitapyurdu.com/kitap/nevbahar/417264.html

http://www.kitapyurdu.com/kitap/nevbahar/417264.html

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.