Herkes Birbirine Sevgi Herkese Karşı | Kenan Subaşı Yazdı

0
571

Herkes Birbirine Sevgi Herkese Karşı* – HAŞMET BABAOĞLU

Bu kitabın türü, deneme değil, ilk başta bunu vurgulayayım…

Sosyoloji öğrenimi görmüş yazarlar böyle midir bilmiyorum… Eserleri, okumaları, konuları ele alış biçimleri, tasnifleri, tasvirleri ve misalleri alabildiğince derin, engin midir? Bilmiyorum… Bunların yanında, onların bir de din** ile ilgili feraseti, basireti varsa… Bilmiyorum… Haşmet Bey hangi sakiden hangi badeyi içti de modern yaşamın, kavramların, kavrayışların, algıların arasına karıştı… Bilmiyorum…

Kitapta, vurgu yapılan nice yazar, nice eserden alıntı, nice çıkarım var…

Kitapta, yirmi yedi tane alt başlık var… Soyut şeyler üzerine çokça durulmuş… Kitabın başında mesela; hayalkırıklığına uğramaktan neden korktuğumuzu açıklıyor, sevinç olgusuyla bir türlü tanışamadığımızı/kaynaşamadığımızı dile getiriyor…

Sevginin kendine özgü özellikleri vurgulanıyor… Birçoğumuzun yaşadığı duyguları/hisleri (sevmek, âşık olmak, hoşa gitmek, hoşlanmak vb. gibi***), birbirine karıştırmamızdan, böylece yanlış tercihlerle neler yaptığımızdan dert yanıyor…

Masumiyet**** filmi üzerinden aşk; erkek-dişi yapıları arasındaki ayrıksılar, hâller, davranışlar ele alınıyor…

İnsanın ruh tarafı, bedensel tarafı; bireyin toplumla olan/olması gereken ilişkisi, tolumun bireyle olan/olması gereken ilişkisi; çoğunluk içinde yaşama meseleleri… Siyasi/politik olgulardan, yaşanmış olaylardan  analizler… Kavramlar/terimler, kelimelerle yaşayış şekilleri… Belki metafizik alanına indirgenmeyecek bir kitap ama şu kesin; içinde dogmatik bilgiler üzerinden yorumlar da var… Felsefeden, bilimden, edebiyattan, din olandan ve din yapılan nice şeyden söz ediliyor…

Toplum ilişkileri içinde, güç tarafından (medya tarafından, siyasi/politik otorite tarafından, belli amaç doğrultusunda bir araya gelmiş kişiler tarafından) dayatılan, alıştırılan, ezberletilen bilgileri sorguya açıyor… İnsanı sorularla sarsıyor… Sorularla; insanın, kendisi için yaptığı putları, egoizm adına oluşturduğu güvenli alanları yıkıyor…

Kitap sayfaları az (!) olsa da dolu dolu, yorucu, keyif veren, içinden kolayca çıkılmayan…

Kitabın arka kapağında, sevgi ile sevinç arasında bir tercih yapmamız gerektiği yazıyor…

 KENAN SUBAŞI

* Gendaş A.Ş. (Birinci Basım) – İstanbul, 1998

** Âli İmrân Suresi 19. Ayet – Ömer Nasuhi Bilmen’in meali: Şüphe yok ki Allah indinde din, İslam’dan ibarettir.

*** Anglosakson kültürde, karşı tarafa ‘love’ ile ifade edilen, aslında -her birinin- kendine has karakteri/elbisesi olması lazım gelen şey-ler.

****  Drama – Polisiye filmi, 1997 – Zeki Demirkubuz

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.