´´Her iş gibi şiir de emek ister´´ | Bilal Can | Söyleşi

0
738
Şair Bilal Can

– Günümüz edebiyatında şiirin diğer edebi türler karşısındaki durumunu, yerini nasıl değerlendiriyorsunuz. Şiirin kolay yazılabilir bir tür olduğu için önemini yitirdiği düşüncesi hakkında ne söylersiniz?

-Günümüz tüketim toplumu her şeyin bir anda üretilip tüketilmesi mantığına bağlı olarak gelişen popüler kültürün etkisi altında olduğu için yazınsal türler de bu al-kullan-at mantığına göre şekillenmiştir. Edebiyat genel olarak bir kalitesizleşme, maddi kaygıların güdüldüğü, popüler olma, herkesçe tanınır olma alanı haline gelmiştir. Yayınlar genel olarak takip edildiğinde popüler kültürün yoğun biçimde hissedildiği tür roman olmuştur. Bu romanlar da tasavvuf, aşk, vampirler, cinsellik gibi konular üzerinden sürekli tekrarlanan bir hale girmiştir. Tıpkısının aynısı olan bu romanlarda değişen sadece yer ve kahramanlar olmuştur. Diğer türler için de bir umutsuzluk içinde olduğumu söyleyebilirim. Çünkü kitle iletişim araçlarıyla bize sunulan bu popüler kültür her şeyimize nüfuz ederek okuma biçimlerimizi de değiştirmiş, okumayı bir vakit geçirme, bir oyun haline getirmemize neden olmuştur. Bu umutsuzluk içinde şiir de lirik şiir akımına kapılan çoğu kişi tarafından kendi içsel deneyimlerini “sözde şiir” adı altında topladıkları alan haline gelmiştir. Her şiir süsünde gözüken kelime yığınının şiir olduğuna inananlar ve sözde şiir yazanlar şiirin ilerisi için bir tehlike oluşturmaktadır. Yazdıklarının topluca yakılması bir çözüm olabilir. Bunlar yazdıkları sözde şiirlerle toplumun iyi şiir algısını değiştirebilir, iyi şiirin ne olduğunu unutturabilirler. Bunun önüne geçmek de ancak eleştirmenlere düşmektedir. Eleştirmenlerce şiir eleştirileri yazılıp, şairlerin şiir poetikaları ayan beyan bu sözde şairlerin önüne konulmalıdır. Fakat bu da tam bir çözüm olmayabilir çünkü her geçen gün türeyen yeni bir “sözde şair”le karşı karşıya kalabiliyoruz. Şiirin şimdiki durumu kısmi de olsa -diğer türlere nazaran- daha sağlam bir zeminde olduğu söylenilebilir. Bunda yeni kuşak şairlerin, iyi şairlerin izinden gitmeye çalışması, iyi şairlerin iyi şiirlerini okuyarak kendilerinde bir birikim oluşturmaya çalışması, çoğu şairin şiirine artık daha kolay ulaşabilmesi gibi durumlar etkilidir. Şiir edebi türler arasında kanaatime göre en kolay anlatılabilen fakat en zor yazılan türdür. Anlatmak istediğiniz olayı sayfalara yazarak bir roman yazabilirsiniz, konuyu kısaltarak belirli kurallar çerçevesinde öykü haline çevirebilirsiniz. Fakat bunu şiir ile yapamazsınız. Şiir için kelime bilgisi gerekli olduğu gibi herkesin bakıp da göremediği bir gözün-bakışın- olması gereklidir. Bu yüzden de herkes şiir yazamaz, yazmaya çalışsa da bu şiir olamaz. Şiirin önemi azalmaz fakat sadece ona yönelik ilgide artma ve azalma olabilir. Bu şiirin zor veya kolay yazılmasıyla ilgili değildir. Emek isteyen her iş gibi şiir de emek ister, fakat salt bir emekle de şiir yazılmaz. Ancak algılaması farklı ve bu dünya ile meselesi olan ve dünya üzerinde söyleyecek sağlam sözleri olanlar şair olabilir.

Eleştiri Haber sordu

Bilal Can yanıtladı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.