Hep bir yol hali üzere | Değini | Mustafa Nurullah Celep

0
925
Şair-Gönül Eri Mürsel Sönmez

HEP BİR YOL HALİ ÜZERE / MUSTAFA NURULLAH CELEP

Doğunun hikâyesi var. Her yolculuğun oluş serüveninde anlatılmaya değer yönleri olduğu gibi ‘dünya serüveni’ dediğimiz varoluş yolculuğunun da şiir yazmaya teşne şiir yolcuları için ‘firak’ ve ‘elem’le yüklü olan kalbe ‘değinen’ tarafları, çekingen ve tedirgin atılmış bir ilk adımı, yâri, yarenleri, yolu, yoldaşları var. Varış yani ki vuslat, elbette kâinatın çekip çevrilişinde dahli bulunan, bizi yoktan var eden Yüce Yaratıcıyadır. Mürsel Sönmez, sembolik yapısıyla özünde bir hikâye barındıran “Yirmidokuzuncu Kapı” şiirinde okuru karmaşık duygu durumlarının ‘el değmemiş’ alanlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Sönmez için şiir bir yeniden keşiftir, insan ruhunun keşfi. Bir ruhu olduğunu unutarak yaşayan bireylerin dünyasında firakına sebep olan aşkta yoğunlaşarak muhatabının duygu evrenine okunması gereken lirik işaretler taşır. ‘Ayrılık’, ‘ay’, ‘ayın şavkı’, ‘zaman’, ‘külkedisi’, ‘sonsuz’, ‘mücevher’, ‘gül’, ‘sümbül’, ‘göl’, ‘gölge’, ‘serenat’, ‘yağmur’, ‘can ve beden’, ‘kum’ gibi kelimeler insanın var oluş yolculuğunun işaret taşlarıdır. Yirmidokuzuncu Kapı şiirinde tamamlanma isteği içinde olan bir özne yer alır.

birnokta121

Firakla yaralı duyarlık, bütünlenmek arzusundadır. ‘Ayın şavkı’yla başlayan ayrılık hikâyesi veya vuslat özlemi kelimelerden medet ummayacak kadar ısrarcı ve hüzne aşinadır. ‘Asıl şimdi başlıyor hikâye, asıl şimdi’ mısraı, bir ilk adım, bir başlangıçtır, sıklıkla karşılaştığımız sıradan bir başlangıç değildir bu, şairin karakterinde mündemiç, aynı zamanda vuslata erişme çabası içinde olan insanın tazelenme ihtiyacını içerir. Şiire, Modern Psikolojide karşılaştığımız ‘yeniden başlangıç’ fikrinden uzak, ontolojiye ilişkin olarak poetik düzlemde şiirin imkânlarını da kullanarak bir ‘yol-yolcu-yolculuk’ atmosferini oluşturma düşüncesi hâkimdir. Lirik bir yolculuktur, ‘insanoğlu yeryüzünde şairane mukimdir’ mısraını hatırlatır okura. İnsanın bu dünyadaki bulunuş-yaşayış hikmetini dile getiren şiirlerin temel motiflerindendir yol ve yolculuk hali.

Mürsel Sönmez, Yirmidokuzuncu Kapı şiirinde insanın iç dünyasına doğru çıkılan bir yolculukta yeni bir başlangıç öneriyor aslında. Alışkanlıklarının boyunduruğundaki insana asli yolculuğunu anımsatan bir yol ve oluş fikriyle aşkla aşılanmış bir kalbi muhatap kılar Yirmidokuzuncu Kapı. Sönmez, bu şiiriyle telkin, umut ve yemin de içeren bir ‘şiir hali’yle yüklü bir yolculuğun işaret taşlarını inşa ederek bugünün şiir okuru nezdinde ‘hikemi şiir’in somut ve içtenlikli bir örneğini sergiler. İnsanı özüne muhatap kılan bir şiir Yirmidokuzuncu Kapı.. 

(*) Mürsel Sönmez, İstanbul Bir Nokta, Şubat 2012, Sayı:121

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.