Gizli Amaçlar Bölgesi | Erdal Noyan | Hayatın İçinden

0
207

Gizli Amaçlar Bölgesi

Erdal Noyan

Balkan Yarımadası, birçok halk ve çok çetin uyuşmazlıklar barındırır.

Türkler, Bulgarlar, Yunanlar, Makedonlar, Arnavutlar, Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar, Karadağlılar, Slovenler, Romenler, azınlıklar…

Roma, Bizans, Osmanlı imparatorluklarının iki bin yıl yönetiminde kalan Balkan’da şu sıralar egemenlik sürdüren on iki devlet var.

Bu devletleri anımsayalım: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Yunanistan.

Karmaşık insan yapısıyla, zorlu coğrafyasıyla, çalkantılı tarihiyle, dil çeşitliliğiyle, sonuçlandırılmamış hesaplarıyla…

Bütün Balkanlar öyle…

Dünden kalan öçler, yarına aktarılan tasarılar.

Sırplarla Boşnaklar, Hırvatlarla Boşnaklar, Sırplarla Hırvatlar, Sırplarla Kosovalı Arnavutlar, Arnavutlarla Makedonlar, Makedonlarla Yunanlar, Türklerle Yunanlar, Türklerle Bulgarlar anlaşmazlıklarını geride bıraktılar mı?

Yaralar henüz kanıyorlar.

1934 yılı Şubat ayının 09’uncu günü Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan devletlerinin yetkilileri Atina’da buluşarak Balkan Antantı’nı imzalamışlardı. Arnavutluk ve Bulgaristan dışarıda kalmışlardı. İmzacıların birbirleriyle yakınlaşmalarını sağlayacağı umulan bu Antant yürümedi.

Roma, Bizans, Osmanlı imparatorlukları aradan çekildiler ancak Balkan halkları dış güçlerin etkilerinden arınamadılar, başkalarınca yönlendirilmekten kurtulamadılar.

Büyük devletler onları hiçbir zaman rahat bırakmadılar, onlar da büyük devletlerden güç alarak, gerçekleşmeyecek büyüklük düşleri kurmakta, komşularını ezmekte yarar umdular.

Balkan sözcüğü sertlik çağrıştırır.

Balkanlar, Balkanlılar…

Uçsuz bucaksız evrenin kocaman dünyasının küçücük yarımadası, büyük şunu kuracağız, büyük bunu kuracağız diye birbirlerine kıyan mutsuz toplulukların toprağı…

Kimi açık, kimi gizli amaçlar için birbirine kırdırılır Balkan insanı…

Dilerim, Balkan halkları kalıcı barışı yakalarlar.

Şöyle dense Balkanlar için: Gökkuşağı bir bölge. Ayrılıkları varsıllık saymışlar. Kişi haklarını, tüm canlıların haklarını, doğanın hakkını kutsal bilmişler. Düşmanlığı silmişler. Kötülüğün eline maşa olmuyorlar. Güven içinde yaşıyorlar.

Tüm Dünya için böyle dense…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.