Fatma Türkdoğan Mevsimler dergisi üzerine yazdı…

1
1138

 Mevsimler Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi Bir Yaşında

                                                                                    Fatma TÜRKDOĞAN

Üç aylık periyodlar halinde tam bir yıla tekabül eden mevsimlerin nüvesinde; tabiatın muhteşem ahengine ayak uydurduğu gibi kendi içerisinde zıtlıklar içeren “yaşam döngüsü” vücut bulur. Bu süreç başlangıcı belli olmayan bir zamanda kurulmuş ve ebede doğru sürüp gidecek genetik bir düzenin işleyişidir. Bütün incelikleri ve sonsuz güzelliğine karşın, yaşamın tek bir amacı vardır: Döngüyü sürdürmek… Bu döngü bireylere, türlere, ekosistemlere aldırmadan sürüp gider.

Doğum varsa yaşam, yaşam varsa da ölüm vardır. Her bir unsur bütünün birer parçasıdır. Hepsinin bir arada olmasına ise “yaşam” ya da “hayat” adı verilir. En temel özelliği ise başladığı noktaya geri dönmesi olarak karakterize edilebilir. Koşulları sürekli olmayan bir dünyada varlığımızı sürekli kılabilmek için Yaratan tarafından oluşturulmuş bir kanunlar silsilesidir.

Antik Yunan filozofu Aristoteles  “İnsan düşünen bir hayvandır.” saptamasını yapar. İnsan; aklı, duyguları, maddi ve manevi yönüyle bir bütündür. İnsanın çok boyutlu bir varlık oluşu, hayatı farklı açılardan anlamayı ve anlamlandırmayı gerekli kılmıştır. Sanat; düşünen insanın duygu, düşünce, hayal gücünü nesne ve olaylara yönlendirip belirli bir disiplin ve norm çerçevesinde yorumlaması, objeye yansıtmasıdır şeklinde açıklanabilir. Sanat özneldir, ispat söz konusu değildir. Çok anlamlıdır, akıldan çok duygulara ve sezgilere dayanır. Amaç estetiği ve kıvraklığı yakalamaktır.

Sanatın amacı; insanla çevre arasındaki bir türlü kurulamayan dengeyi sağlamaktır. İnsan çevresine sanat aracılığıyla baktığında gerçekliğin farkına varacaktır. Modern yaşamın merkezi kent ise; havası-suyu, yazı-kışı, insanı-hayvanı, gecesi-gündüzü, caddesi-sokağı, özgürlüğü-kısıtlılığı, yoksulluğu-varsıllığı, keyfi-hoşnutsuzluğu, yalnızlığı-kalabalığıyla aralarındaki dengeyi yakalamak yalnızca sanatçıya özgüdür. Her kentin belleği vardır. Sanatçı da bu belleği algıya, algıyı da biçime dönüştürendir. Kentler de daimi devingenlikleriyle sanatçıyı kışkırtır ve sanat adına yapacakları üretimlerine sonsuz kaynak oluşturur…

Tolstoy; “İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından ‘sanat’ ortaya çıkmıştır” der.

İçinde duyarlılık taşıyan her sanatçının bakış açısı, eğilim ve muhayyile dünyası, kendini ifade şekli farklı farklıdır. Sanatta mükemmeliyeti arayan insan ruhu ve zekâsı, aslında kendini aramaktadır. Her sanat eseri, var olan bir nesne ile ilgilidir. Belli bir varlığı anlatır, ondan bir kesit ortaya koyar. Sanatçının gördüğü, kavradığı ve gerçeklik olarak belirlediği varlığın bilgisi, sanatın öz konusunu oluşturur. Dolayısıyla üst ve alt başlıklar hâlinde sanat çeşitli sınıflara ayrılmıştır…

“Mevsimler -Sanat-Edebiyat-Kültür- Dergisi”, yeni yılın ilk günlerinde 7. Sayısını çıkarmaya ve okurlarıyla 1. Yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Başta değerli yazar / şair, derginin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Arif Eren Hocam olmak üzere her sayısında edebî çalışmaları yayımlanan yazar-şairler olarak heyecanlı ve kıvançlıyız.

Dergide -şiir, deneme, hikâye, anı, şiir inceleme yazısı, aforizmalar, şiir seçkisi, deyimler sözlüğü, mektup, gezi yazısı- yayımlanan eserler; kelamı kibarlaştıran ve güzelleştiren cehdiyle düşünüşü etkin kılan edebiyat disiplini içinde kaleme alınmıştır. Sözü kurgulayan, dili estetik bir katmana yükselten ve anlatıma malzeme yapan çeşitli türdeki eserlerin yer aldığı dergimizin her bir sayısı, renkli görsellerle bezenmiş olarak okurların beğenisine sunulmuştur. Geri dönüşlerde belirtmiş oldukları iltifatlara mazhar olduğumuz okurlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Tam bir yıl önce ocak-şubat sayısıyla -kış mevsimi temalı- yayın hayatına adım atan Mevsimler -Sanat-Edebiyat-Kültür- Dergisi, diğer üç sayısında da ilkbahar, yaz, sonbahar temalarının işlendiği eserler ve mevsimi simgeleyen renklere bürünerek edebiyat dünyasına kazandırılmıştır. Kış mevsiminin acımasız, saf ve masumluğunu, ilkbaharın uyanışı-dirilişi simgeleyen, ruhları kalaylayan oynak havasını, yaz mevsiminin ruhumuzu ateşleyen sıcaklığını, hazan mevsiminin hüznünü eserlerine konu eden şair ve yazarlarımıza minnettarız. Beşinci sayıdan itibaren -eylül, ekim sayısı- serbest çalışmalara yer verilmiştir.

Titizliğini ve seçiciliğini dergilerin yayına hazırlanışı sırasında da gösteren değerli büyüğüm Arif Eren Hocam sayesinde eserler;  renk deryası üzerinde yüzen nadide nilüferler gibi okurun gözüne ve gönlüne hitap ediyor.

Dergimizde yer alan şairlerimiz:

Arif Eren, Nevzat Dağlı, Oyhan Hasan Bıldırki, Guleya Konul, Celalettin Kurt, Muhsin İlyas Subaşı, Hanifi Sarıyıldız, Tayyip Atmaca, Mehmet Gözükara, Şevket Yücel, Zeynep Nilgün Gökçeöz, Yalçın Yücel, Yasin Mortaş, İnci Okumuş, Selami Yıldırım, Eshabil Karademir, Gulnar Sema, Beren Can, Sevinç Babayeva,

Aforizmalar:

Arif Eren’den Arifçe Sözler

Gezi yazıları yazan yazarlarımız:

Işıl Karaçor Akıncı, “Bir Mucizenin Hikâyesi” ile Nazan Saatçi

Deneme yazıları yazan yazarlarımız:

Nazan Saatçi, Mine Demir, Mustafa Okumuş, Yalçın Yücel

Şiir İncelemesi yazan yazarımız:

Arif Eren Hocamın; “Mayın Gibi Kuşattı Kar” ve “Dört Mevsimden Hatıralar” adlı şiirleriyle ilgili detaylı inceleme yazısı yazan, Şevket Bulut

Hikâye yazan yazarlarımız:

Kadir Tanır, Abdulkadir Avcı, Oyhan Hasan Bıldırki, Serpil Tuncer, Fatma Türkdoğan

Anlatı türünde yazan yazarlar:

Guleya Konul, Muhsin İlyas Subaşı

Anı türünde yazan yazarımız:

“Biz Köy Çocuklarıyız” adlı anısıyla Ramazan Çetinkaya

Deyimler Sözlüğü ve Mektup başlığı altında yazan yazarımız:

Abdulkadir Avcı

Seçki Şiir:

Yahya Kemal Beyatlı’nın, “Geçmiş Yaz” ve “Sonbahar” adlı şiirleri, Ahmet Muhip Dranas’ın, “Olvido” adlı şiiri, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın, “Vatan Türküsü” adlı şiiri

Biyografi:

Dergimizin Grafik Tasarımcısı Melih Gemci’nin biyografisi

Hür tefekkürün kaleleri olan dergiler yaşamalı ve yaşatılmalı… Emeği alkışlayan okur var olduğu sürece bizler burada olacağız.

Yeni yaşın kutlu olsun! Mevsimler Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi

Dergimizi bu günlere taşıyan okurlarımıza teşekkürler. Sizlerle nice mevsimlere…

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.