Fatih Çodur | Melike İnci’nin Örümcek Ağında Çırpınma kitabında Erkek ve Kadın Tipi | Bir Hikayeden

0
612

Fatih Çodur

Melike İnci’nin Örümcek Ağında Çırpınma kitabında Erkek ve Kadın Tipi

Melike İnci’nin Yitik Ülke Yayınları’ndan çıkan son öykü kitabı “Örümcek Ağında Çırpınma”, öykülerinde işlediği kadın ve erkek tipleri bakımından ele almaya değer bir kitap. Genel olarak “kadın” temasının işlendiği öyküler özelde “kadın erkek ilişkilerindeki güven ve sadakat problemi, karşılıklı aldatma, evliliğin hayal kırıklığı, kadının erkek hakkındaki düşünce ve tavırlarını, erkeklerin karakter ve davranışlarını” ele alıyor.

Yer yer iç içe geçmiş, birbiriyle paslaşan, birbirinin devamı olan öykülerde ana karakterler kadınlar. Genellikle kocaları ya da sevgilileri tarafından aldatılan kadınlar. Aldatılan kadın da bir bakıma savunma mekanizması olarak genelleme yapıyor ve bütün erkeklere karşı cephe alıyor. Fakat bu cephe alış başka sonuçlara da yol açıyor. Kadın, etrafındaki tanıyıp tanımadığı tüm erkekleri düşman belliyor ve onlara hastalıklı bir ruh hâliyle yaklaşıyor. Bazen de aldatılırken aldatan konumuna düşüyor.

Öykücü-Yazar Melike İnci

Erkek tipi İnci’nin öykülerinde sadece aldatan değil, “kaba, kirli, sapkın, çirkin, her şeyin suçlusu, bakımsız, pis, samimiyetsiz, pespaye, zevzek, laf anlamayan, toplum kurallarını bilmeyen, tacizci, aşağılık, şiddet yanlısı, tehditkâr, sevgi ve mutluluk yerine heyecan arayan” birer birey olarak karşımıza çıkıyor. “Kadın” ise tüm bunların aksine; “bakımlı, titiz, masum, saf, hep aldatılan, yaralı, acı dolu, yorgun, kendi ayakları üzerinde durmaya çabalayan, erkeklerin kabalığı ve bilgisizliğiyle dalga geçen, yardımsever olmayan ve erkeklerin yardımseverliğinde bile kötü niyet arayan, ezilmiş, takıntılı, her zaman güzel olmaya çalışan” bir çerçevede aktarılıyor.

Örümcek Ağında Çırpınma’da, olay’lardansa kadınların ruh hâli’ne ışık tutan Melike İnci’nin öykülerinin feminist ağırlıklı karakter öyküleri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Elbette yazarın karakter oluşturma anlamında kadın ve erkek olgularına toplumsal bir ele alışla yaklaştığını da vurgulamadan geçmemeliyiz. Bu minvalde toplumun kadınlara dönük kanayan yaralarına ışık tutması İnci’nin öykülerini kıymetlendiriyor.

Kadın ile erkek tipi arasında karakter ve davranış bakımından neredeyse uçurum olması elbette yazarın okura bir mesaj verdiği izlenimini de yaratıyor. Melike İnci okura, “Erkil toplumlardaki “erkeğin kadından üstün olduğu” inanışının doğru olmadığını, aksine “erkil kültürün bir sonucu olarak kadının ezilmişlik, aldatılan, yok sayılan bir karaktere dönüştürüldüğünü ve daha da önemlisi kadının bu tutuma maruz kalması sonucunda daha da hassaslaşarak yapmaması gereken şeyleri yaptığını yani aslı öyle olmayan bir kadına dönüştüğünün” altını çiziyor bizce. Çünkü öykülerdeki karakterler genel olarak erkeklerde eleştirdikleri davranışları bir süre sonra kendileri yapıyor. Erkeklerin toplumsal hayattaki örneğin bir takım kaba davranışlarını eleştirirken onlarla dalga geçiyor, yer yer de kadın karakterler erkeklere hakarete varan birtakım ifadeler kullanıyor. Bu durum elbette bize erkek ve kadın rollerinin hikâyelerde yer değişebileceğini de gösteriyor.

Özetle, Melike İnci’nin Örümcek Ağında Çırpınma isimli öykü kitabının anlatılan olaylardansa karakterlerin ruh hallerinin altını çizmesi, kadınların hayat içerisindeki yerine, çıkmazlarına ve toplumdaki konumlarına dikkat çekmesi bakımından önemli olduğunu, ancak erkek tipinin hemen hemen bütün öykülerde okurun karşısına fazlaca abartılmış kırıcı bir dil kullanılarak “kötü” bir karakter olarak çıkarıldığını söyleyebiliriz.

[Bu değini yazısının ilk yayınlandığı yer “Eleştiri Haber” sitesidir, 4 Temmuz 2018, Çarşamba]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.