Ensar Avcı’nın “Şeb-i Arus Düğün Salonu” Adlı Şiiri, Dikkat Çekiyor | Ali Celep Şiir Deyince’de Yazdı…

0
1076
Ensar Avcı

ŞİİR DEYİNCE – 36

[‘Şeb-i Arus Düğün Salonu’ Ensar Avcı ] [Fayrap, Haziran 2018, sayı 109]

Genç Fayrap’ın umut veren şairlerinden biri de Ensar Avcı.

Mehmet Akif Yıldırım gibi o da şiirle ne yapılacağı konusunda olana odaklanan bir şair.

Şiirde gerçeği olanı yöneten bir güç olarak ele alıyor Avcı.

Ve bu işlem sırasında aktöreyi/ahlâki duruşu, dolaşıma soktuğu bütün sözcüklerin bünyesine yerleştiriyor.

Böylece gücünü yaşanan gerçekten alan, araştırmasını gerçek ve ahlâkı ayırmadan yürüten nihayet eleştirel vizyonu önemseyen, sağlam karakter getirme yolunda ilerleyen bir şiir vaat ettiğinin işaretlerini veriyor.

Yaşanan gerçek ise yaşanan güncel hayatla mukayyet şiirde.

Şu var ki şiirin başlığından son satıra kadar eleştirel ahlak, olanı olduğu gibi vermekle, ilk bakışta görüneni, izlenim düzeyinde vermekle yetiniyor.

Eleştirinin nesnesi ise toplumdaki ahlaki yozlaşma.

İkiyüzlülük ve İslami değerleri çarpık algılamanın farklı biçimleri, yozlaşmanın toplumsal sonuçlarını gösteren örüntüler olarak veriliyor şiirde.

Ve şair konuşmasını evelemeden gevelemeden doğrudan yapıyor.

‘Şu anda yaşadığımız ve gerçekte olan şey bu’ derken ne dinden ne modern yaşam şartlarına boyun eğmekten vazgeçemeyen toplumun çelişkilerine dikkat çekiyor.

Avcı’nın olaya odaklanması, salt olanı vermesi yanında, olay mahallinde olanlardan duyduğu rahatsızlığı bir kısa hüküm cümlesiyle özetlemesi, şiirini bir ‘toplum organizması’ gibi kurması, tüketim kültürünün insanımızdaki yansımalarını bütün çıplaklığı ile eleştirel ve ‘gerçekçi’ bir anlam alanı oluşturmak üzere dürüstçe vermesi, izlenimin yanında değerlendirmeyi de ihmal etmeyişi, onu ilerde çağının şairi soyundan görmemizi sağlayacak işaretlerdir.

‘‘Bu hayat gösterişe meraklı’

Açız tamam ama yetmiyor nimetler

Yani dökülen mezeler her porsiyonda israf’

Sadece şiirin başlığı bile Avcı’nın, şiirin imkânlarını nerede araştırdığının ipuçlarını gösteriyor.

Başlıktaki ‘Şeb-i arus’ ibaresi Mevlana’nın öldüğü gece, düğün gecesi’ anlamında.

Şiirde bu ibare bir düğün salonuna isim olmuş.

Mevlana’nın öldüğü gece, Rabbine kavuştuğu gece olması hasebiyle manevi planda ‘düğün gecesi’ formuyla karşılanmış.

Şimdi bu geleneksel formun bilinen içeriğinin bütünüyle dışında, adı şeb-i arus olan bir düğün salonu, Mevlana’nın ölümünün hatırlattığı diri gelenekle birlikte, dünya ile günahkâr ilişkiler içine girmenin mezesi yapılmış, kapitalist yaşamın vazettiği tüketim kültürünün hazza, gelip geçici, boş ve gösterişe dayalı bir atmosferin mekânına dönüşmüştür.

Bu durumda ikiyüzlülük, samimiyetsizlik, değerlerin içinin boşaltılması ve dinin istismarı, dahası dinin kapitalist düzenin koltuğunun altında bir sığıntı muamelesi görmesi Avcı’nın şiir tavrını ateşleyen gelişmelerdir.

Şair, şeb-i arus düğün salonunda Müslüman olarak bu dünyadaki yaşama gayemizi büyüten değerlerin manevi içeriğinin nasıl boşaltıldığının fotoğrafını çekmiştir.

Fotoğraf, halkın evladı olarak şairin duyarlığını yansıtmaktadır.

Şair halkın evladı olunca, konuşması da içinde yaşadığı halkının manevi yapısına yakışır gerçekleşmiştir.

‘Çıplak kızlar kapalı kızlar kapalı olup da boyanmış

Saçlarında tavus kuşu hörgüç

Burunlarında demir kollarında dövme

Sırtları bacakları çıplak

Yanlarında kapalı dar altları

Yani garip bu yerde son ses okunan Kur’an

Ardından takı töreni’

Ensar Avcı’nın şiiri tabiî ki kalburüstü bir şiir değil.

Kendine mahsus bir şiir gramerine henüz ulaşmış değil.

Tabii olan da şimdi böyle yazması ama.

Daha işin başında çünkü.

Daha işin başında, bir üslup stratejisi geliştirmeye açık tavrına ve dili dürüst bir akıl yürütme yolu olarak benimsemesine bakılırsa, bir sonraki şiiri için şimdiden bir beklenti oluşturması, genç bir şair için yabana atılır bir başarı olmasa gerek.

Umarım bu beklenti yeni nesilden başta Mehmet Akif Yıldırım olmak üzere Emir Taha Özer, Remzi Köpüklü, Musa Gönüllü, Deniz Zeybek gibi burada ismini zikretmediğim birçok genç fayrapla birlikte Büyük Türk Şiiri coğrafyasını daha da bereketlendirir.

Şimdilik konuşmamız böyle kısacık olsun.

ALİ CELEP

ARİFİYE

SAKARYA

EKİM 2018.

{Eleştiri Haber}

Ensar Avcı’nın blog sayfasındaki şiirlerine bu linkten ulaşılabilir: https://ensaravci.blogspot.com

https://ensaravci.blogspot.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.