Edebiyat bitti mi?

0
209

ELEŞTYRY YORDAMI-2

Feryat-Figân,

Bünyamin Durali,

YstanbulBirNokta

‘Feryat-Figân’, bir acziyetin şiiri. ‘Saf şiir’ diyebilecedimiz türden. Katışıksız. Şehir yok, cadde veya kalabalık yok. Özünü/kendilidini anlamlandırma arayışında olan bir şiir diyebiliriz bu şiir için. Durali, çodalmaya inanmış şairlerden. Coşumcu. Kendinde başlayıp kendinde biten bir şiir. ‘‘ bir akarsu baldırlarımdan yırtına yırtına çodalsın’’ (s,8) ‘‘feryat-figân dönerim ben döndüdüm yerden’’ (s,8) Sonra Issız, Murat Soyak, YstanbulBirNokta ‘Sonra Issız’, bir nostalgia şiiri. Geriye dönük bir algıyla yazılmış, üzgün bir şiir.

Metnin sonuna geldidimizde, Soyak şiirinin genel bir karakteri olan ‘umut duygusu’yla karşılaşılır. Tümüyle karamsar bir şair dedil Soyak. Umudu yededinde tutar sürekli. Sonra Issız’da sadlam bir kurgu ve bütünlük var. Dört çocuk konuşuyor şiirde, ama sonuncu çocudu, Kutlu’nun sevdidim bir tabiriyle, ‘umudu üzmeyen’ bir tutum içinde görüyoruz. Ölüm, geçmiş duygusu, kimsesizlik, yalnızlık ve umut duygusu, tematik açıdan öne çıkıyor. Murat Soyak’a has bir şiir. Ancak yine de, Kaplan’ın deyişiyle söylersek, ‘klişe temler’den tamamen arındırılmış bir şiirle karşı karşıya dediliz. Soyak’tan, şehrin karmaşasından kalabalık bir malzemeyle konuşan şiirler de bekliyoruz.

Böylece şairin yenileşmesinden, bir yenilik algısından, paradigmayı esas alan bir yenilik algısından rahatlıkla konuşabilecedizdir. Ötesi patinaj yapmak, pörsümek, kendini tekrar etmek olur. Murat Soyak, içinde bir şiir heyecanı barındıran, şiire yıllardır emek veren bir şiir işçisi. Burada kalmamalı derim, kapılarını modern şiire de açmalı, bu şiir adıntısının imkanlarını da denemeli. Böylece biz de diderlerinden bir farkının olabilecedini oturup konuşuruz. ‘‘yaralı, gözü yaşlı dört çocuk günbatımına yakın bir adıt dördüncü çocudun söyledidi: -bir gün bizim de yüzümüz güler güneşlenir içimiz’’ (s, 9) Kaptan, Abdurrahman Karakaş, YstanbulBirNokta Sanırım yeni bir isim Karakaş. Şiirinde bir yenilik bulamadım. Romantik bir duyarlıktan beslenen, daha ziyade kopuk ifadelerin yaygınlık kazandıdı içi boş bir şiir.

Abdurrahman Karakaş, modern şiir de okumalı, kendi özgünlüdünün izini sürmek istiyorsa tabii. ‘‘garip üşümeler sardı her yanımı zincir soduduna alışamam yak sigaramı ısınalım’’ (s,10) Bekarlık Sıkntısı, Fatih Kınalı, YstanbulBirNokta Şiire özgü bir yenilik getirdidini gördüdüm yeni bir şair Fatih Kınalı. Öylesine rahat, dodal bir konuşmaya sahip, kendilidinden bir şiir. Metin kendi içinde ciddi bir meseleden yoksun olsa da klişe kırıcı bir işlev yüklemiş kalemine şair. Konuşur gibi yazıyor ve ironi en belirgin özelliklerinden. Bu kendine yönelik ironi temelli kavrayıştan, bu kanalı yoklayarak şiirini geliştirebilir, diye düşünüyorum. Bir yetenedinin oldudu kesin. ‘‘Beni asansörlerde bizzat kendim karşılar elimde çantamınan gövermiş bir deliyim kuş beslemem çünkü udraşamıyorum Ey telesekreter! Arayan varsa bileyim.’’ (s,12)

Pilin Ölümü, Murat Üstübal, Ücra Geleneksel okur için deneysel şiir bir iletişimsizliktir. Deneysel şiir bu okur nezdinde bilindik bir tepki yaratır: Ymge salatası! Ymgeyi şuursuz bir biçimde kullanmaktan kaynaklanan bir tepkiselliktir bu. 90 Kuşadı bu şuursuzluda bir tepki şeklinde gelişirken, imgenin naaşını kaldırarak-ölümünü ilan ederek- nesneyi dolaysız bir şekilde ele alan bir yola dodru evrildi: Nesnel Ymgelem. Şimdilerde şiirde ana mecra imgeyi tasarruflu kullanan, şiirin geneline yayan, neredeyse şiirin sıfır imgeyle kotarıldıdı bir gür akıtıdır artık. 80lerin imge fetişizmine bir tepkidir 90lar. Ana mecra Neo-epidin açtıdı güzergahta seyrediyor. Heves topluluduyla birlikte şiirde imgeyi biçimci bir teknikle ele alan yan mecralar, yan akıntılar zuhur etti Türk şiirinde.

Gerçeklidi bölüp parçalayan, atomize eden, gerçeklidin içini günümüz anlayışıyla-postmodern paradigmayla-neredeyse hernesneyle dolduran, her şey şiirin konusu olabilir anlayışının bir tezahürü olarak imgesel gerçeklik didik didik edilerek yeni bir gerçekçilik anlayışı doddu: Yeni Biçimcilik. Ses merkezli şiirden sesin ve anlamın deney malzemesi oldudu bu tutuma deneysel şiir diyenler de çodunlukta. Sesin ve anlamın tamamen kaldırıldıdı şiire görsel şiir diyoruz: Dizesiz şiir. Bendeniz Ücra’daki şiire anlamın deşifre edilmesi diyorum. Buradaki anlam tümüyle postmodern zihniyet biçimidir. Ana mecranın yan akıntısı olarak Ücracı anlayış, bu biçimi deşip hırpalayan, sarsan, yerinden eden, parçalarına ayıran, ardındaki zihni açıda çıkartan bir yıkıp yeniden inşa eden bir etkinlidin uzantısıdır. Burada gerçeklidin dolaylı-dolaysız iletimi söz konusudur.

Gerçeklik postmodern kodlarla yüklüyse, Ücracı anlayış, bu gerçeklidin ard-anlamlarını yapı-söküme tabi tutacak, Üstübal’ın deyişiyle, yeniden yapıp katmanlarına ayıracak, veyahut yeni bir gerçeklik üretecektir. Yşte Murat Üstübal’ın ‘Pilin Ölümü’ şiiri, ifade etmeye çalıştıdımız üzere, gerçeklidi, Pil’in nesnel badlamlarından koparılarak, yeniden yıkıp inşa ediyor. Pilin Ölümü şiiri, ‘nesnenin ölümü’ veya ‘yeni bir karnaval çadı’ biçiminde okunabilir. Üstübal bu şiirinde postmodern çadın zayıf noktalarının dökümünü yaparak, dider bir deyişle bu zayıf yerleri dinamitleyerek, nesnelerle tıkabasa dolu bir çadın ölümünü ilan ediyor: Pilin Ölümü. Geleneksel çadın ölüp yeni bir çadının başladıdının resmidir bu: Karnaval Çadı. ‘‘en tozlu yardımcımız olan (tarih) gel zaman git zaman hayatımızdan çıkıp telefon ve müzik çalar arasında kaybolabilir,’’ (s,7) ‘‘imal edilen kalp pilinde ihmal edilen karnaval’’ (s, 7) Acı boşaltır ya da aktüel adrılar, Ysmail Aslan, Ücra Ana akım-dışı şiirin Türkiye’deki yayınlarından biridir Ücra. Ancak Ücra’da ana mecraya yakın seyreden şiirler de yer alıyor.

Daha çok düşünsel dikkatini deneysel ve görsel şiire odaklayan bir yayın anlayışının izini sürüyor Ücra. Görsel şiirin sorunlarını da tartışma alanına katıyor. Ama nedense kapalı devre bir dergicilik faaliyetini sürdürüyor izlenimi ediniyoruz Ücra’da. Ana mecraya dahil olan iki şiir var dergide: Ysmail Aslan ve Vural Kaya’ya ait bu şiirler. Aslan’ın ‘acı boşaltır ya da aktüel adrılar’ şiiri yaygın anlamıyla neo-epide yakın bir şiir. Rahat okunuyor ve etkileyici bir şiir. Neo-epidi gündelidin içinden kavrıyor ve aktüel yaşamın sorunlarını şiirleştiriyor. Sanattan ve estetizmden uzak bir şiir. Günlük konuşma dilini merkeze alıyor ve şiirsel ifadeyi genişletip yayması, imgeye yer vermeyişiyle dikkat çekiyor. ‘‘sigaramı mutfakta içmem gerekiyormuş buzdolabı, bulaşık, çamaşır makinası karşısında kederlendim bir of çektim karşıki apartmanlar tuz buz tuzun istatistiksel olarak zararlarına edildim..’’ (s,6) Çark, Vural Kaya, Ücra Ana akım-içi şiire dahil edebilecedimiz bir dider şiir ise Vural Kaya’nın ‘Çark’ şiiri.

Bu gün itibariyle Kaya’nın yazdıdı en soyut, en kapalı şiiri bu. Kopuk ifadeleriyle ser verip sır vermeyen şiirlerden Çark. Ylk kitabındaki levendane söyleyişinin bu şiirde izine bile rastlayamazsınız. Şiirde mısralar badlantısız ve kesik kesik ifadelerden oluşuyor. Muhalif bir duyarlıdın yerinde yeller esiyor ve sanırım yazdıdı en zayıf şiir bu. ‘‘Canına katası gelir Ynsanın Canına şen körler Kof ayartmalar Saygın erkler erkekler Bahar geçende Katarsın gene Canından geçsem Can ırmaklarda Gözlerinin içgeçmişi…’’ (s,6) Eşlikler, Fide Türkmen, Papirüs Bir şiir şairinin elinde nasıl bir silaha dönüşür, sorusunun cevabı, Fide Türkmen’in ‘Eşlikler’ şiirinde. Es geçilemeyecek türden.

Sözcüklerin dinamik ve devingen yapısıyla yürüdüdünü duyuyorsunuz metnin içinde. Ve bir mitralyöz gibi zalimin suratına çarpan bir şiir Eşlikler. Türkmen için şiir bir silahtır elbet. Lafı eveleyip gevelemeden söylüyor. Devrimci. Gizemi, soyutu sevmiyor. Somuttan yana. Ve ‘‘söveceksin!’’ diyor, ‘‘dişlilere/mesailere/alışveriş merkezlerine/faillere’’. Korkusuz. Cesaret sahibi. Mızmızlanıp şikayetçi dedil halinden. Sevgilisinin yüzüne bakıp hayaller kurmuyor yani. Somut bir persona. Çatışmanın şiiri Eşlikler. Dünyaya dodru bir yürüyüşün şiiri. Çiçek böcekten uzak. Ve ‘‘paslı dişlerini sök’’ diyor. Demir leblebi. Eylemsel. Şairi kutluyorum. ‘‘sana eşlikler getidim udundudun yerden kalk diye paslı dişlerini sök gözlerindeki kurtlar iyi dedil. bir kadını sevmeyi ödrendidin yerde O yerde bir mayın patlamış sanki aklın şaşırmış bir şeyleri bir kadını sevmeyi ödrendidin yerde O yerde hoyrat diye bir kelime ilişmiş etine sana eşlikler getirdim silinsin hükmü zalimin..’’ (s,6) Dijital Çerçeve, Ysmail Cem Dodru, Papirüs Ysmail Cem Dodru’nun ‘Dijital Çerçeve’ şiiri, yeni alışkanlıkların, davranış biçimlerinin ironik bir kavrayışla eleştirisi. Yeni neslin davranış kalıplarının sorgulandudu, tartışıldıdı bir şiir bu. Şiirin mesele edindidi konu genel olarak şöyle: Tekno dünyanın genel geçer dodrularını alaysılamalı bir dille eleştirisini yapıyor şair. Öz-biçim dengesiyle kurulmuş bütünlüklü bir şiir. Sözün biçimlenişi yani sözdizimi ve deyiş biçimi, dolaysız iletimiyle okura kendini benimsetebiliyor.

Üzerinde durulması gereken sadlam bir şiir. ‘‘ingiliz anahtarımı arıyorum, numarasını bilen yok adresi yok, başıboş geziyor şuncacık odanın içinde niyetim asil, sevişmek istedidim yalan tüm devrimci duygularımla gazozumu açacadım bendeniz tüm baloncuklara özgürlük yanlısı’’ (s,33) Kadim Kavil, Hilal Karahan, Papirüs Papirüs’te bahse deder bir dider şiir de Hilal Karahan’a ait. Başından beri inandıdım poetik dodrularım var: Şiirde trajedi, sahicilik temeli üzerine inşa edilmelidir. ‘Kadim Kavil’ bunun kısmen somutlaşmış örnedi. Karahan’ın trajidi kavrayışı köklü bir biçimde gelişiyor. Sahih bir duyarlıkla görünürlük kazanıyor. Ynce düşünülmüş ve sadlam bir işçilidi var Kadim Kavil’in. Şiirsel söz, ‘acı’ hissiyatı üzerinden şekilleniyor. Derin bir duyuşu var Karahan’ın. Şiirin inceliklerine vakıf. Karahan şiirinin genel karakterini verir bu: Derin ama estetize edilmiş bir acı duygusudur, şiirin geneline yayılan. En nihayetinde estetide aittir. Harekete geçmez.

Belirgin bir eylemsellik kazanmaz. Ancak yine de şiir içinde bunun bize inandırılarak verilmesi, sentetik olmaktan koruyor Karahan şiirini. Pastel duygularla devinip duran bir özne yer almaz şiirde. Ynce bir elekten geçirilmiş acı duygusu. Ve aşkı da bu duygu üzerinden betimler Karahan. S.T.Colaridge, ‘Denemeleri’nde, şiir insan davranışlarının betimlenişidir, der. Bu badlamda Karahan şiirinin personası, yüksek sesle kalabalıda konuşmak (epik kahraman) yerine kendi acılarını estetize etmeyi, betimlemeyi tercih eder. ‘Kendi dramı üzerinde yodunlaşmak’ diyorum ben buna. Şair hayati olanla köklü bir bad kurdudu zaman burada sahicilik tartışma konusu olmaktan çıkar. Hilal Karahan hayattan yola çıkar. Ancak estetik algıdan hareket ettidi için dönüp gelecedi yer kendi yaşadıdı hayat, kendi duyumsadıklarıdır.

Dram yüklü bir şiir. ‘‘ruhun sıdındıdı kör kuyu aşkın ve acının o yıkık manastırı’’ (s,37) ‘‘kan içirir avucuyla zan ve zaaf utandırınca kadını’’ (s, 37) Yalnız geceye abece, Özlem Tezcan Dertsiz, Papirüs ‘Yalnız geceye abece’, Dertsiz’in süslemeci liride örneklik teşkil eden bir şiiri ve meselesiz bir şiir aynı zamanda. Düşlemci ve romantik bir atmosferde deviniyor. Bir parıltı ve yenilikten yoksun soyut bir şiir. ‘Türkiye’den habersiz yazılan şiirler’e örnek gösterilebilir. Kitabi bir şiir. Sorunsuz. ‘‘limanından ayrılıp ilk seferine çıkan gemi, lirik bir kuş sesine döndürdü yelkenini’’ (s,59) Okuntu, Ylhan Kemal, Papirüs Ylhan Kemal’in ‘Okuntu’ şiirine güzel-duyusal bir şiir gözüyle bakabiliriz. Şairane duyguların devinimsiz bir atmosferde devindidi bir güzellik şiiri. Estetik bir şiir.

Donuk ve bir yenilik getirmeyen şiirlerden. ‘‘barbarlar gelirler ve geçerler, yıkılan yenidenlenir yerinde kalır gökyüzünün altı, iyilik ve merhamet rahatı kaçar, altın sarayında uykusundan kanar zagedan..’’(s,60) Geceden kalma mırıltılar, Cihan Oduz, Papirüs Hormonal şiirin Türkiye gerçeklidi yanında dederi, yeri ve anlamı nedir? Sorusu sorulması gerekiyor burada. Türk insanının anlam dünyasına tekabül eden bir şiirin varlıdına özlem duyuyorum. Aşk ve inanç birbirini besleyen temel motifler olmalı şiirde. Oysa ki hormonal şiire korkunç bir düzeysizlik ve düşüş hakimdir. Şairin düşüşü ise kabul ve tahammül edilemez olandır. Hormonal şiirin basit ve sıradan bir örnedi gözüyle bakabiliriz Cihan Oduz’un ‘Geceden Kalma Mırıltılar’ına. Oduz’un şiiri kırılganlık üzerinden işliyor. Şiirin sözel biçimlenişinin dadınık ve bir o kadar savruk durdudunu söylemek durumundayız.

Bu kırılganlık, şiirde konuşan öznenin sözü dodallıkla ifade edişini engelliyor. Böylece Oduz dodrudan söz söyleme yetisine darbe vuruyor. Şiirde aşırı duyugululuk sözü baltalar ve şair rahat okunan bir deyiş biçimini işletime sokamaz. ‘‘Dudaklarını ne kadar saklarsan sakla Bir ok gelip vuracak hedefini’’ (s,65) Timsah Angarya, Onur Akyıl, Mühür Düzsözle lafı dolandırmadan ifade etmek başka şeydir, düzyolda ilerlemeyip yan yollara sapmak başka şey. Düzgün bir mısraa rastlamadıdımız bu şiirde Akyıl’ın şiirsel ifade veya dodrudan söyleyiş üzerine seçik bir anlayışa varması gerekiyor. Zira şiir sözün biçimlenişi, sözdizimi ve deyiş biçimi bakımından fazlasıyla sorunlu. Net, dodrudan, direk söyleyişi temel bir tavır olarak yeniden düşünmeli Akyıl. Şairin zihni net, açık, seçik bir söyleyişle berrak bir zeminde devingenlik kazanır.

Akyıl’ın bu şiirine hakim olan zihin romantik bir zihindir. 80lerin konuşmasıyla, şiir algısıyla, imgeyi ele alış biçimiyle günümüz şiirinin içinde olamazsınız. Mısra yapısını rahatlatmalı Akyıl. 80lerde fazlasıyla yazıldı bu şiir. Gerçedin hareket noktasını tayin ettidi gür, gümrah bir şiir yazılıyor bugün. Mısra kırma ve aşırı gramer şiiri tutuk kılar. Konuşmasına ket vurur. Şiirde hız ve hareket konuşmayı esas almakla mümkündür. ‘Timsah Angarya’ devinimsiz, bir yenilik getirmeyen şiirlerden. ‘‘burada; güneşli bir gün saylırken ;gördün mü? kan! demiştin;çıplak olacadım;yalnızca bir tesadüf.’’ (s,129) Edebiyat Bitti mi?, Fazıl Baş, Fayrap Fazıl Baş, Fayrap’ta Edebiyat Bitti mi, diye soruyor.

Zaman zaman nükseden bir hastalıdımız bu ve benzer sorular. Ahmet Oktay da şiirin insansızlaşmasından müştekiidi. Baş, haklı olarak savundudu anlayış çerçevresinde önemli açıklamalarda bulunuyor. Popülist düşünürler gibi somut düşünüyor, son derece gerçekçi. Hümanistler gibi düşünürsek insan eti yemede devam ederiz. Böylesi düşünmeye hiç niyetli dedilim. Edebiyat-inanç düzleminde hayati olanı kapsayan bir dizi serbest çadrışım yapacadım, bu sorunsalda. Kendi kişisel hayatımı ilgilendiren tarafıyla konuşacadım. Benim görüşümce edebiyata dair tüm teorik çıkarımlar yaşamımı ilgilendiren yönleriyle dederlidir, önemsel olmaya namzettir. Bu yazı bende, benim açık-seçik-net hayatımda bir karşılık buldu. Öyle ki en basitinden düşünecek olursak edebiyata olan inancım dipdiri olmasaydı bu yazıdan bahsetme geredi duymayacaktım.

Zira Oktay beni ırgalayacak, bol keseden insanlık şarkıları terennüm edecektim. Belli bir edebi toplulukta edebiyata olan inanç canlılıdını duyuruyorsa orada dirilik vardır. Bu seçkin ve yara almaya müsait topluludun sınırlı sayıda oldudunu düşünebilir, ‘yara almaya müsait’ de ne demek, diyebilirsiniz. Edebiyat ‘etkilenme endişesi’ taşıyanların yaralarının konuşuldudu yerdir, diyecedim ben de. Yaranın konuşması, kabuk badlamamışsa etkileyicidir her zaman. Ynanç kadar derine nüfuz eder. Deyim yerindeyse yaradır konuşan: Mürekkep yarası. Meseleye patolojik bir yaklaşım biçimi geliştirdidimi düşünenler olabilir. Mürekkebbin açtıdı yara bilinci tetikte kılar oysa. Bilinçtir edebiyatın işi-gücü. Şayagen’in deyişiyle ‘Yaralı Bilinç’. Edebiyat bitmedi, bitmez de. Sadece yaralı bilincin ifrazatıyla karşı karşıyayız.

Bu topraklarda şiir adına tüm yazılanları ben böyle tanımlıyorum. ‘Tümüyle karamsar bir dünyaya sahip’ deriz, muhatap oldudumuz herhangi bir şiir karşısında ya da ‘romantik bir algıyla yazıyor’ şeklinde bir tanımlamamız olur, kestirip atarcasına. Yki arada bir derede olma durumu. Millet olarak yaşadıdımız kötümserlidin menşei, gerçeklidimizi ne tamamen doduda, ne de bütünüyle batıda konumlayamayışımızdır. Biz buna ‘parçalanmış bilinç’ diyoruz. Oysa ki bütünlüklü bir bilince sahip olmanın geredi, kadim dederlere olan badlılıdımızı yenilemekten geçiyor. Hayatın her alanında yeniden inanmanın imkanlarını araştırmanın geredi de buna dahildir. Bir köke badlanamayışımız şairlerimizi savruk kılıyor.

Ben bunun ıstırabını bir türlü dengeye kavuşamayan yaşamımın bu anına kadar yaşadım. Edebiyata duydudum inanç bana ısrarla ‘köklere dön!’ diyordu, ben bunu duymadım. Okududum şiirlerle yaralanmıştım çünkü. Şiir bizi bir yerden bir yere alıp getirmeli. Yine okududum şiirler bana bunalım pompalamaktan başka bir işe yaramadı. Yara derinleştikçe derinleşti. Duanız olmasaydı ne işe yarardınız’ diyor Büyük Yaratıcı. Dua eder gibi yaşamayı unuttudumuzdan beri yaralarımızla iştigal etmeyi marifet sayıyoruz. Vehimlerimizle yani anksiyetelerimizle övünüp duruyoruz. Oysa şair bizi iç sızılarımızla oyalamayı bırakıp hayatın ortasına bırakabilmeliydi. Bunalımı şairlik sandık kısacası.

Böylesi hitap şeklini de aşinalık bildik. ‘Kıyamete inanan insanların şiiri nasıl olmalıydı?’ sorusu artık tekrar gündem maddelerinden biri olmalı hayatımızda. Bitmedi: Ölümü hayattan kovduk. Yerini kösnüllük kapladı, bundan mutlu olduk. Hayatımız çölleşti, duygu, duyarlık, atılım ve cesaret bakımından fakirleştik. ‘Şiir bitti’ teranelerinin kaynadını işte burada aramalıyız derim. Milli, manevi, ahlaki ve kültürel dederlerimizin unutulmaya terk edildidi yerde yani. Mürekkebin açtıdı yara bizi sadaltmıyorsa çekiver kuyrudunu gitsin. Nur-u Ylahiyi alnımızda okutmayı bilelim şair kişilere. Ve ne kadar malayani işlerle iştigal ettiklerini bu üç nefeslik hayat-ı dünyeviyede hatırlatmayı bilebilsin şiir. Bilinç bunun için gerekli zaten. Edebiyat bitmedi, sadece fanilik türküsü söylüyor. Kuladı bir dünyaya açık ve iştahlıysa, diderine sadır-kör-dilsiz.

Mustafa Celep (Kertenkele, 22)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here