Duyguları kalbiyle perçinlemiş güçlü ve bütünlüklü bir şiir Çarpışma. | Değince Dokununca | Mustafa Nurullah Celep

0
1708
Şair Bünyamin Gürel, çalışma masasında..

DEĞİNCE DOKUNUNCA / MUSTAFA NURULLAH CELEP

[Çarpışma, Bünyamin Gürel, Eleştiri Haber]

Bünyamin Gürel için şiir, yürekten içtenlikle söylenmiş lirik bir şarkıdır. “Çarpışma” da bu doğal içtenliğin lirik bir kanıtı. Yüreğinin dip köşe yerlerinden doğal bir şiir zekâsıyla bulup çıkardığı değerli bir incidir Çarpışma. Gürel bir ‘güzellik avcısı’ aynı zamanda. Dünyadaki var olan kötülüklerin, haksızlıkların, süregelen zulüm ve karanlığın güzellik edimiyle artık gölgede kalacağı ve sona ereceği inancıyla yazıyor ne yazıyorsa. Var olan çabası ve içli-duygu içre yüreğiyle de bu fani ve kaypak dünyaya sapasağlam/gelecek nesillerin de istifadeye açık olacağı bir “güzellik bitkisi” dikmek kaygusuyla yazıyor aynı cihette. Kutlu bir çaba, takdire şayan bir arayıştır bu.

Gürel, dünyanın kötülüğünün farkında bir şuurla yazıyor bunun yanında. Zamanın kötücül etkilerinin ruhunu yıprattığı bir zaman diliminde, bir evrede buna mukabil yüreğini sağaltmanın da derdini-tasasını duyuyor. Şu mısra lirik öznenin zamansal farkındalık düzeyini oldukça somutluyor:

“zaman, fırtınalı bir gecede yorulan atlılar”

Çarpışma, zamanı ve varoluşu derinden duymanın ve yaşamanın şiiridir. İlkin flu-belirsiz bir efkârlanmayla başlayan şiir, somut ve dinamik şiirsel kavrayışlarla Varlık’ta hareketin, Varlık’ta kaosun, Varlık’ta nizamın, Varlık’ta derin ve içrek bir duyuşun farkındalığıyla gelişip şu biçimi alıyor:

“gördüğüm muhteşem bir döngüydü evrende

her yerde çalkantı her yerde kaos

her yerde denge her şey yerli yerinde

varlık eşittir yokluk

madde eşittir antimadde”

 

Farkındalıklarla ilerleyen bir şiir Çarpışma. Varoluşun, yaratılışın hikmetini aramanın şiiri de diyebiliriz. Bu arayışta yalnız değildir şair, aşk vardır çünkü. Bu arayışta kırık-dökük, yara-bere içinde kalınsa da hâlâ “Sen” kokan bir Varlık vardır.

“bunca kırık döküklük

bunca yara bere içinde tanrım

neden hala sen kokuyorum”

Bünyamin Gürel bu varlık araştırmasından duygusal bazda bir iç zenginliğiyle dönüyor. Çünkü Gürel’in tüm şiirlerinin membaı-kaynağı yürektir de ondan. Yürek tükenmez. “İnsan Tükenmez”. Gürel kendi iç evreninden güç alan-güç devşiren bir şair. Bu da onu bir kez daha lirik şairler katına yükseltiyor. Doğallığıyla. Numara yapmayışıyla. Gösterişsizliğiyle. Kendindenliğiyle. Etkileyici bir şarkı ancak böyle söylenir de ondan. “İnsan taklidi” yapmayarak elbette.

“boğazımda kekre tadı dünya şarabının

dilimde lirik bir romans

ne olur bitmesin ey güzel Tanrım

bu süreğen çarpışma

bu baş döndüren dans”

Teknik açıdan bakacak olursa, duygunun iç lirizminin şuurunda olarak ilkin belirsiz muhayyel bir görüntü, bir imgeyle başlayan şiir, “bir yürek şarkısı” biçiminde metin boyunca içli ve soyut bir ses olup gelişerek yerinde bir finalle bitiyor. İçli ve soyut derken bu sesin, duygularının müziksel kalabalığı ve çeşitliliğiyle zenginleşip senfonik hâl alarak ilerleyen bir çokboyutluluğunu da göz ardı etmiyoruz.

Bu çokboyutluluğun bir yönü Varlık’ta harekete bakıyor.  Lirik özne, var olan yarımlığı lirik biçimsel bir kavrayışla Varlık’ta hareketi fark ederek bütünleme arayışındadır, hattızatında çarpışmanın ve hareketin müziğini duyma-hissetme burada temel belirleyici bir edebi tutum olarak beliriyor. Yazımızın en başında da ifade etmiştik, Gürel’de şiir bir şarkı olarak başlıyor, bir şarkı olarak bitiyor. Yüreğin Güzellik Şarkısı… Lirik bir senfoni…

“konuşuyor her çarpışma diğer çarpışmayla

yazgı seni var beni yok kılan çok hasarlı bir karşılaşma

çarpışarak tamamlanıyor bütün

çarpışarak var oluyor aranan eksik parça”

Bünyamin Gürel’e bir önerim var: Şiirde karşı-sesleri de dinlemeli derim Gürel. Hüseyin Cöntürk’ün deyişiyle, Şiirde “çağdaş bir duyarlığa” varabilmek, çağının müziğini duymakla da ilgilidir. Mesela Cöntürk’ün “Yeni Şiir ve Yeni Müzik” başlıklı yazısında ifade ettiği Gürültünün Müziğine (Atonal Müzik) duyarlı bir kulak da edinebilirse daha canlı, hareketli, nabızlı ve duyumlu-işlek bir şiire varabilecektir Gürel. Hatta Amerikan Negri Şiirini, Siyahi Şiirin atonal seslerle çatılmış kakofonik ve anti-senfonik şiirini de deneyimlemeli mısralarında. Afro-Amerikan şairlerinden Amiri Baraka (Emir Bereket)’nın Jaz Müziğiyle şekillenen ve sert bir ruh şarkısına bürünen “karşı-şiir”i de denemesini öneririm.

Bünyamin Gürel’in aşağıya aldığım mısralarında belli bir özgünlük kaygısıyla, özgün bir söyleyiş gereğince hareket ettiğini görüyoruz. Bu mısraları şiirin tümüne yayıp genelleyerek Gürel kendine özgü özge şiir kumaşını daha bir perçinleyebilir, diyorum. Bu durum/yazınsal tutum şairin dünyasına özel bir kavrayış biçimi/rengi/edası da katacaktır:

“içli bir ses seçiyorum kendime dünya sinemasından

sesimi arıyorum kozmik plakta kaybolan iç sesimi”

“Benim de çatılacak bir kaşım var dünyaya kapkara” diyen bir şiirden, “kara şiir”den sert sesli mısralar da bekliyoruz Gürel’den.

“Ruhun esir maddesi”ne başkaldıran şiirlerle birlikte dünyanın ruhumuza yaptığı fenalıklara kazan kaldıran yiğit şiirler…

Dünya ile kemik kemiğe çarpışmanın, bir mukabelenin verimi yoğun şiirler… Çatışmanın Şiiri…

Velhasıl kelâm, sevdim Çarpışma şiirini. Dinç bir ses. Duygularını kalbiyle perçinlemiş güçlü ve bütünlüklü bir şiir Çarpışma.

Güzel-duyusal bir şarkı. Bir kâinat şarkısı.

Tebrik ederim…

Kaynaklar:

-R.Wellek, A. Waren, Yazın Kuramı, Adam Yay. Ekim 2001, İst.

-Hüseyin Cöntürk, Çağının Eleştirisi Birinci Kitap içinde “Yeni Şiir ve Yeni Müzik”, s.182. YKY, Ocak 2006, İst.

-Hakan Arslanbenzer, Neo Epik Şiir içinde “Işıktan Gölgeye Amiri Baraka (Emir Bereket) Şiiri”, s.303. Okur Kitaplığı, Eylül 2012, İst.

-Hakan Şarkdemir, Kahramanın Dönüşü içinde “Şiddetin Müziksel İfadesi”, s.166. Ebabil Yay. Nisan 2008, Ank.

 

[Eleştiri Haber]

Söz ve yazı konusu şiirin tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://elestirihaber.com/sair-bunyamin-gurelden-carpici-vurucu-bir-siir-carpisma/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.