Bünyamin Gürel’in ‘Güzellik ve Aşk’ kitabı üstüne değiniler

0
1653
MUSTAFA NURULLAH CELEP BÜNYAMİN GÜREL ‘GÜZELLİK VE AŞK’ DEDİ

MUSTAFA NURULLAH CELEP

BÜNYAMİN GÜREL ‘GÜZELLİK VE AŞK’ DEDİ

İsmet Özel tarafından Modern Şiir’in başlangıcı olarak görülen Şeyh Galib’in, akademisyenler tarafından da Türk Edebiyatında Tanzimat öncesi ilk roman örneği olarak telakki edilen Hüsn ü Aşk’ın tiyatroya uyarlanması günümüz sahne sanatları nezdinde bir ilk özelliği taşıyor. Şair Bünyamin Gürel söz sanatlarından ve şiir yazma yeteneğinden de el alarak Hüsn ü Aşk’ı, ‘lirik-şiirsel bir tiyatro’ diyebileceğimiz bir nefes ve yazınsal bir performansla taçlandırmış.

Gürel’in söz konusu bu tiyatro uyarlamasının en belirgin özelliği, günümüz duyarlığından da renk, ses ve eda taşıyabilecek bir form ve içerikte oluşturmasıdır. Örneğin Gürel, orjinal metinden esinlenerek yazdığı şiirleri sahnelerin, oyunsal perdelerin, eserin işleyen ve gelişen kurgusunun içine serpiştirerek lirik bir çeşni katmış.

Metin içinde anlatıcının söz alıp konuşması, mekansal ve müziksel dekorasyon, metnin kurgusal şekillenişinde kişilerin eserin ruhuna sadık kalarak lirikve doğal bir söyleyiş biçimi geliştirmeleri, metnin eserin söylemsel ve simgesel yapısıyla sapma göstermeyen işleyiş biçimi, mazmunların ve imge düzeneğinin tam da bugünün okuyucusuna ve anlayış seviyesine uygun formlarda aktarımı ”Hüsn ü Aşk”taki temizliğe, duruluğa ve letafete yaraşır bir çalışma konduğunun niteliğini ispatlıyor.

Temizlik ve duruluk demişken, aslında Gürel’in bu eseri uyarlamasının da temel gerekçesini oluşturan bir duruma işaret etmek istiyorum: Bugün, her zamankinden daha fazla temel insanî hasletlerden bahseden bu tip kitapları tanıtmaya ve okumaya ihtiyaç var. İnsanî olanın kaybı ve şiddet olgusunun yükselen bir trend halini alışının ruhumuzu yıprattığı bugünün Türk ve Dünya toplumlarında Güzellik ve Aşk vurgusu yapan, insanî niteliklerimizi konuşulabilir ve yaşanabilir bir vasıf haline getiren bu eserleri ne kadar okusak ve tanıtsak yeterli olmayacaktır.

Gürel’in bu tiyatrıo eserindeki önsözünde ifade ettiğini tekrarlamadan son olarak şunu dile getirmekte bir sakınca görmüyoruz: Varoluşun temel meselesi olarak, bugün biz aynı zamansal ve mekansal boyutlarda ölümlüler olarak, dünya içre ”İnsanın/İnsanlığın Ölümü”nden bahsedemiyorsak bu, Hüsn ü Aşk/Güzellik ve Aşk vb. eserlerin var-olanı aydınlattığından ve Dünyaya ışık/nur saçtığından dolayıdır.

Bugün biz hattızatında ruhumuzun duruluğunu ve kalbimizdeki tenhalığı da bu tarz ”ışıklı yapıt”lara borçluyuz. Bu vesileyle gönül evrenimizdeki bu ”ölmez yapıt”lara somut bir eylem olarak ışık serptiği için -çünkü tiyatro sözün eyleme geçmiş halidir- Sayın Bünyamin Gürel’e gönülden teşekkür ediyor, Güzellik ve Aşk tiyatrosunun okurun ruh mahzenlerini de aydınlatmasını yürekten diliyoruz.

Türkiye sahne sanatları dünyasında ”şiirsel tiyatro” deyince ilkin Bünyamin Gürel’in bu içtenlikli eseri akla gelecektir…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.