Bir Deneme: Yol Ayrımı | Fuat Oskay Yazdı…

0
217

FUAT OSKAY

YOL AYRIMI

Hayır demek kanımca evet demekten daha kolay.

Neye evet diyeceklerini kestiremeyenler hayır demeye asla cesaret edemezler.

Benlik oluşumunun bilincine vardığı andan itibaren insan hayatında önce “evet” vardır.

Öz yaşam dairesinin içerisine neleri alacak? Nelerin veya kimlerin hayatında var olmasına izin verecek? Aklının erdiği, kişilik geliştirdiği an bunları düşünür insan.

Evet kabul; hayır ise ret mantığı üzerinde oturur. Kalp terazisinde tartıp akıl süzgecinden geçirdikleri his, eylem, inanç, tutum ve sezgileriyle harmanlayarak kişisel yaşam dairesinin kapısından içeri girmesine onay verdikleri, kişinin ‘evet’lerini oluşturur.

Evet, insan benliğinin vücut bulmuş halidir.

Evetleri net olmayan insanın neyi reddedeceği, niye reddedeceği üzerinde mantık yürütülebilir mi?

Hayır.

Benliğini tamamlayan ve kendisinin farkında olan insan, yaşamına ilişkin özgün kararlar alma ve  bu kararları uygulama mekanizması geliştirir. Kararlarının sorumluluğunu alır ve arkasında durur.

Evetlerinin ne olduğunu bilen ‘hayır’larıyla arasına bir sınır koyar.

Aslına bakarsanız her insan bağımsız birer devletten farksızdır. Devletin, tüzel varlığı için düzenlediği gibi onun da kişisel/özel kanunları vardır. Yasa geliştirir. Kendi dünyasına ait duygu, düşünce, tutum, davranış ve stratejileri üzerinde inşa edilmiş iç ülkesiyle kendisinin dışında kalan ‘diğerleri’ arasına çizdiği keskin sınırları vardır. Sınırlarını korur, gözetir. Gerekirse savaşır; uygun bulursa uzlaşır. Kendinden ödün vermez. Onuruna, gururuna zincir vurulsun istemez. İç ülkesinden bir başka iç ülkeye huzur ve barışın yollarını arar. Benliğini oluşturan unsurların bütünlüğü içerisinde tanınmak ve kabul görmek ister. Bağımsızlığına ilişkin her daim göğsünde dalgalanan bir bayrak ister. Nasıl ki sınırları içerisindeki vatandaşlarının hayat düzenine yönelik verilen kararlarda devletin mührü varsa,kişi de kendi yaşam dairesinin reisi olarak kararlarına ilişkin mührün ellerinde olmasını ister.

Devlet dediğimiz de benliğini tamamlamış hür insanların bir araya gelmesiyle oluşmuyor mu zaten?

Hadi şunu diyelim;

Evet’i olmayanın hayır’ı yoktur.

Evet demek mi kolay?

Hayır.

Daha zor…

[Eleştiri Haber, Mart 2019]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.