Aydan Yıldız Güneş’in “Tutunmak” adlı kitabı üzerine değiniler

0
193

Yahya Burak Gül

Aydan Yıldız Güneş’in “Tutunmak” adlı kitabı üzerine değiniler

Tutunmak, öykü türünün alışkın olduğunuz örneklerinden oldukça farklı. Sokağa, varoşa, kenar mahallelere veyahut da bir gencin hayatına içeriden biri gibi bakıp fakat kendi serencamınız bakımından olaylara yaklaşabileceğiniz, yaşayabileceğiniz, mukayese edebileceğiniz imkanların ve dram ögelerinin sunulduğu bazen trajik, yürekburkan bazen de alelade konuların ele alındığı bir eser görüyoruz. Aydan Yıldız Güneş, eserini telif ederken bunda kendi hayatından da çokça unsurlar kullanmış ve bunların kurgusunda da başarılı bir örüntü oluşturmuştur.

Tutunmak, açık şekilde bir roman olarak yazılmadığı halde bir roman hacmine ve tutarlılıklarına sahiptir. Kendi bütünlükleri olan her hikâye aslında daha büyük bir bütünün parçası gibi görülmeye imkânlıdır. Bu yönüyle bir romanı netice verir hale gelmiş olan eserde halktan insanların arasında  ve halktan insanların meseleleri ile yüzyüze getiriliyorsunuz. Yani burada ayrıksı bir kahramanın abartılmış kendi ilginç serüvenini değil sokaktaki evdeki hallerimiz doğalında yapıp ettiklerimize dair konuların tahkiyelerini izliyorsunuz. Buradan hareketle ele aldığımızda eserin biyografik bir romanı çağrıştırdığını da belirtmek gerekir.

Şu an şiir kitabı yayımlama arefesinde olduğunu öğrendiğimiz Aydan Yıldız hanımın Tutunmak eseri 321 sayfa olup Taveo Yayıncılıktan Ocak 2019 itibariyle neşr edilmiş durumda ve okuyucularını bekliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.