Aslı Serin’in şiirini konuştuk…

0
1259
Aslı Serin

ŞİİR DEYİNCE – 30 / ALİ CELEP

[‘hotel yaman’ Aslı Serin] [Fayrap, 1] [2005]

‘yani ben şimdi

ey okur

sana kur yapıyorum kurlar atlıyorum

kur farkları hesaplıyorum

seni ben okur yapıyorum

yapıyorum yapıyorum yine yaranamıyorum

YA RA LA NI YO RUM

çok (sıkılıyorum+sıkılıyorum)

sinirlerimden zıp zıp zıplıyorum

tamam zaplıyorum

SENİNLE BEN HİÇ OLAMIYORUM

kapatıyorum’

Daha çok Heves’li yıllarda okuduğum bir şair Aslı Serin.

Sonra başka dergilerde de göründü.

‘hotel yaman’ı Fayrap’ın ilk sayısından aldım.

Henüz o vakit onun ilk şiir kitabı yayımlanmamış.

Yıllar sonra..

Aradan on iki yıl geçmiş.

Satırdan sadra çok şey değişmiş.

Üç şiir kitabı çıkmış, ikinci baskılarıyla.

‘bu benim.zip’ ilk kitabı. 2007.

‘Dans Etmesek de Olur’ ikinci kitabı, 2012

‘Değil’ de üçüncüsü. 2017.

Üç kitap da ikinci baskılarını 160.Kilometre’den yapmış.

‘hotel yaman’dan bugüne bakıyorum.

Aslı Serin’de değişmeyen tek şey, onun sözcüklerle kurduğu ilişki biçimi olmuş.

O böyle yaparak muradını da belli etmiş oluyor.

Belli ki okurunu farklı bir kavrayış alanına davet ediyor.

Bu davet biçim üzerinden yapılıyor.

Onun böylesi tavrının ahlaki gerekçeleri olsa gerek.

O en çok kendisini ilgilendirir görünen ilişkileri yazarken bile, başkasına açılmaya hevesli bir tavra açık tutabiliyor şiirini.

Bu demek oluyor ki onun şiirinin esas yapısı, insan ilişkilerini, insanın duygu ve düşüncelerini, özel ya da genel manada olan biteni yahut olmakta olan şeyleri aydınlatma arzusundan güç alıyor.

Sözcüklerin sayfa üzerindeki dizilişleri, salt biçim üzerinden parçalanmış, giderek kurmacalaştırılmış halleri, okurdan, gerçeğin farklı yorumlanması talebine karşılık geldiği izlenimi veriyor.

Zira şairin gerçekle kurmaca usulü didişmesinin gerisinde ahlaki gerekçe yoksa, bu tavır onu retorik oyunlarından bir adım öteye taşımaz.

Böyle diyorum da ‘hotel yaman’ın ahlaki gerçeklerle ilgilendiği sanılmasın.

Onun gerçeklere dayalı ifadeleri, içinde hüküm yahut yargı barındırmaz.

Yaşantısı gözleme, deneye dayalıdır çokluk.

Ve kişiseldir.

Bakmayın Erdoğan’ın hala başbakan olmasından, kur farklarından, Avrupa Birliği’ne giriş yolunda atılan adımlardan söz etmesine, bunlar şairin kendi günceline bakış örgüsünü ilerletmek içindir.

Kesin bir siyasi bilinç üretimine, amaçlı bir ekonomik görüşe yol veren duyarlık katına çıkarmaz okuru diyeceğim.

Bununla beraber, ‘hotel yaman’, kişisel ve sosyal planda güncelleşmiş gerçeği, sözcükleri parçalı bilincin hizmetine verecek biçimde yeniden ele alarak işleyen, buna koşut olarak, basmakalıp şiirsel ifadelerin dışında ve fakat formun, içeriği doldurmasıyla amacına ulaşmaya çalışan bir şiir.

Sözcüklerin sayfa üzerinde biçimci mantıkla düzenlenişinden elde edilen şey neyse, şair ona ulaşmış görünüyor.

Şiir şairin davranışıyla ilgiliyse ve şair bugüne dek bu davranışıyla geldiyse, tutarlı olduğu da söylenebilir.

Ne ki bu tutarlılık, okurla paylaşılabilir anlam azaldığında ya da paylaşılabilir anlam kanıksanmaya başladığında şairini tüketebilir.

Bir şiiri yazma faaliyetinin kendisi, retorik bir silah olarak kullanıma sıkça sokulduğu kerte, deneyimle kazanılan duyarlığı zehirleyebilir.

‘ey tv izleyicileri

evgili ve sayın izleyicileri

eviçleri içgeçirmeleri içigeçmişleri

İMÇİGEKİÇİLİŞLEÇİR

(bu otel odası nasıl bir çelişki)

su sesleri şu sesleri perdeleri

kalorifer petekleri

AH!’

Aslı Serin şiirimizin son on beş yılında somuta evrilişine ciddi katkılar vermiş bir şair.

Biçim üzerinden şiirini genişletme çabasına, şiirine asıl yaşama gücü veren katı gerçeklerle doğrudan temasını sağlayan deneyimler üzerinden derinleştirmeyi eklediğinde gücünü daha etkili tahkim edecektir.

Bugün on iki yıl önce yazdığı bir şiirini konuştuk Aslı Serin’in.

Hotel yaman’ın heyeti umumiyesinden bahis açtık.

Şiiri konuştuk vesselam.

{Eleştiri Haber}

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.