“Âhir Zaman Notları” Üzerine Yorumlamalar | Salih Epikman

0
255

Salih Epikman                                     

“ÂHİR ZAMAN NOTLARI” ÜZERİNE YORUMLAMALAR

Âhir Zamanlara sesleniyor…

Aktivist-Hikâyeci-Yazar Selvigül Kandoğmuş Şahin’in 4. Deneme kitabı Okur Kitaplığı etiketiyle geçtiğimiz aylarda okuyucu karşısına çıktı, raflardaki güzide yerini aldı.

Âhir Zaman Notları’nın en belirgin öne çıkan özelliği kritik dönemlerden, sosyal medya çağından, yalnızlık zamanlarından, zulüm, savaş ve kıyım çağından okuyucuya seslenmesidir. Bugün İslami sorumluluk bilinci taşıyan her yazarın Asr Suresini idrak edip şuurlu bir pencere ve bakış açılarından dünyaya, hayata ve insana bakan bir kalem ve kelam etkinliği içinde olması gerekir. Yazar Şahin de taşıdığı sorumluluk bilincinin gereği olarak zamana, kaleminin duyarlıklı pencerelerinden ve duygu/dua yüklü bir hassasiyetle bir bakış getiriyor. Ben ona, dilinden dua, yüreğinden sorumluluk ve kardeşlik hislerinin eksilmeyişine binaen “Ümmet sorumlu yazar” diyorum. Âhir Zaman Notları, yazı bilincine sahip bir yazarın sorumluluk duraklarında uğradığı önemli bir duraktır.

Şehit Furkan Doğan’a Selam Ediyor…

Âhir Zaman Notları’nın öne çıkan ikinci bir özelliği de eserin Mavi Marmara şehitlerinden Aziz Furkan Doğan’a ithaf edilmesidir.

Şahin’in Şehit Furkan Doğan’a yönelik hassasiyeti, içli ve duyarlıklıdır. Şehidimizi yazarken öyle bir ân’da “kalem de hıçkırırmış” gerçeği ile karşılaşıyoruz. Şahin, Şehit Furkan Doğan’ı yazarken yüreği titreyerek yazıyor:

“Anlatmak istersiniz, boğazınız düğüm düğüm olur… Hep böyle oluyor, Mavi Marmara ve şehadet erleri aklıma gelince. İşte diyorum, o zaman sözün bittiği yerdeyim, ne yüreğim ne garip kalmış kalemim anlatamıyor, anlatamıyor yetmiyor kelimelerim…” (s.16)

Ortadoğu’ya Sesleniyor…

Milletimizin ve devletimizin olduğu veçhile yazar Şahin’in de duyarlığının en önemli noktalarından bir diğeri de Kudüs ve Arakan. Kudüs onda bir dava şuuru olarak vücut buluyor. Yazar, Kudüs’ü ve İsrail zulmünü yazarken sorumlu bir yazar hüviyeti muvacehesinde yazıyor. Onda nefes alan bir ayet bilinci var. Ayet-i kerimelerden ve Peygamberler tarihi sayfalarından izdüşümler yansıtarak şuurla, iz’anla, anlayışla yazıyor.

“Biz Musa Peygamberin derinden sessiz ırmaklar gibi akan sırlı imanına, sabrına, tevekkülüne, Firavun karşısındaki mert ve cesur duruşuna inandık.” (s. 17-18)

Ümmetin Gençlerine Sesleniyor

Şahin, kitabında ümmetin gençlerine dair sosyal medya ve yazarlık-etkinlikler bazında çözüm önerileri de getiriyor. Bu konuda Şahin’i, sosyal hayatta olduğu üzere, sosyal medyada da aktif olarak görüyoruz. Hayatı dolu dolu ve hakkını vererek yazan-yaşayan bir edebiyatçı kalemdir Şahin. Ümmetin gençlerine yönelik getirdiği çözüm önerilerinin bir kesitini paylaşıyorum:

“Gençlerimize, çocuklarımıza bilinçli medya okuryazarlığı, bilinçli izleyici ve takipçi olma noktasında eğitimler vermemiz gerektiği kanaatindeyim.” (s.65)

Yazar Şahin, ülke genelinde nitelikli atölye çalışmalarıyla da ümmetin gençlerinin yazarlık vasıflarının kazanmasında da etkin rol alıyor. Bugünün gençleri önlerinde rol model alabilecekleri nitelikli şahsiyetlerden yoksun oldukları için Şahin bu noktada etkin bir işlev yükleniyor ve belirleyici tespitlerde bulunuyor:

“İslam’ı nasıl anlattığımıza değil, artık nasıl yaşadığımıza bakmamız gerekiyor.” (s.91)

Şahin’de Vatan Şuuru

Âhir Zaman Notları’nın öne çıkan bir diğer niteliği, Vatan şuuru ve Şehit duyarlığı ekseninde yazılan yazıların kitap içinde sıklıkla yer almasıdır. Bu konuda Şahin’in en sağlam dayanakları, Mehmet Âkif, İstiklâl Ruhu ve Çanakkale Şuurudur. Yazarın 15 Temmuz’a bakışı da İstiklâl Ruhu çerçevesinde bir bakıştır. Şehitlerimiz ve Şehadet Bilinci, Şahin’in kaleminin vaz geçilemez niteliklerindendir.

“Biz şahidiz Rabbim, tıpkı diğer şehitler gibi imrenilesi bir sevgi halesiyle kuşanmış bir hayatı dolu dolu yaşayan; dost, abi, kardeş, dava eri, baba, eş olan o güzel insan gerçekten tam teslim olmuş muvahhid bir Müslümandı. (s. 117)

“Çanakkale Ruhunu gençliğimizin mayasına çalma zamanlarındayız.” (s.131)

Âhir Zaman Notları’na Eleştiri Şerhleri

Selvigül Kandoğmuş Şahin’in önceki deneme kitaplarının konularını göz önünde bulundurduğumuzda, bu kitabında tekrar eden konuların sıklıkla yer aldığını belirtmek durumundayız. Artık Şahin, kalemine yeni konular bulmalı diyoruz, yeni meseleler edinmesi gerekir diyoruz. Yazar Şahin, kendini, yazarlığını yenilemesi gerekir, diye düşünüyoruz. Şahin’in mesela 15 Temmuz, Vatanî konular, Filistin duyarlığı ve daha birçok konuda kendini tekrar ettiğini söylemek gerekir. Bir de bunun yanında dil ve üslûp bakımından fazla “duygulu”, duygu içre ve duygu-yoğun bir anlatımla aktarıyor meselelerini. Şahin’in, konu nesnesine dışarıdan, nesnel bakabilecek duygudan ari bir bakışa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü söyleyiş olarak kaleminin duyguya, duygusal anlatıma aşırı abanması, nesnel tespit cümlelerinin yitip kaybolmasına sebebiyet veriyor. Yazar Şahin’in soğukkanlı bir anlatıma ihtiyacı var. Bu durumun kitap içinde bir tek istisnası var: “Yazının ve Edebiyatın Kuşatıcılığında Yazar Olmak” (s.51-55) Şahin bu yazısında, duyguculuktan arınmış bir üslupla belirleyici ve zihnî yönü ağır basan, zihni açan önemli tespitlerde bulunuyor. Şahin’in kalemine damgasını vuran aşırı duyguculuk, düşünmenin/düşüncenin derin tadını duyurmaktan okuru uzak kılıyor. Şahin’in bu yazı üzerinde düşünmesi gerekir. Bu yazı üzerinden kendine bir kanal açarak “düşünüyor” olmanın tadını duyurması gerekir. Konu tekrarlarına bundan sonraki kitaplarında düşmemesi gerekir. Bu nitelik, yazarlığına artı bir değer olarak yansıyacaktır ve yazarlığının hayrınadır.

Şahin’i, sonraki kitaplarında “düşünen bir entelektüel kalem” olarak okumak isteriz…

Selam ederiz…

05.03.2019-Karasu

yazının ilk yayınlandığı yer:

https://www.milatgazetesi.com/selvigul-kandogmus-sahin/ahir-zaman-notlari/haber-198676?fbclid=IwAR35UiN15IlGWQdIAd4xl6zwfQGrCVhWdAPuE6xR8IrmS6aFUfTRPVBtblQ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.